CFC (chlorofluorowęglowodór)

Czynniki chłodnicze CFC I HCFC są szkodliwe,
w przypadku przedostania się do warstwy ozonowej i wpływają na efekt cieplarniany.CFC jest skrótem chlorofluorowęglowodoru; HCFC jest skrótem hydrochlorofluorowęglowodoru.Opisują one budowę atomową molekuły.


Z uwagi na negatywny wpływ na środowisko naturalne, na CFC i HCFC wprowadzono międzynarodowe i krajowe restrykcje.W wielu krajach UE ich stosowanie jako czynnika chłodniczego jest zabronione w nowych instalacjach.Te czynniki chłodnicze są jednak jeszcze obecne w wielu istniejących instalacjach.

R12, R22 i R502 są najczęściej używany czynnikami chłodniczymi zawierającymi CFC i HCFC.

Główne dane:
ODP (potencjał zmniejszenia ozonu) jest liczbą która wskazuje wpływ czynnika chłodniczego na warstwę ozonową. R12 jest używany jako indeks 1.0 i służy do porównania wyników.

GWP (potencjał globalnego ocieplenia) jest liczbą, która wskazuje wpływ czynnika chłodniczego na efekt cieplarniany. CO2 jest używany jako indeks 1.0 i służy do porównania wyników.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email