Centralne ogrzewanie

Central heating
Central heating

Termin centralne ogrzewanie odnosi się do hydraulicznych instalacji grzewczych z centralnym kotłem lub piecem umieszczony w ogrzewanym budynku lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Ciepło wytwarzane jest w kotle. Woda płynąca w rurach transportuje energię cieplną do powierzchni grzewczych budynku (grzejników) i powraca schłodzona z powrotem do kotła.

Dawniej wiele instalacji centralnego ogrzewania było zaprojektowanych tak, aby uzyskać cyrkulację naturalną. Obecnie, zawsze w tego typu systemach, stosuje się pompy obiegowe.

Instalacje centralnego ogrzewania są najczęściej instalacjami zamkniętymi, wyposażonymi w zbiornik lub naczynie wyrównawcze. Instalacja może być także wyposażona w zbiornik buforowy.

Do centralnego ogrzewania wykorzystuje się szeroką gamę paliw takich jak węgiel, koks, drewno, olej, gaz, wióry drewniane, pellet.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email