Znak CE

CE marking
CE marking

Znak CE jest dowodem producenta/importera, że ich produkt odpowiada wymaganiom ustanowionym przez odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej (EU) oraz normom europejskim (EN). Wszystkie produkty objęte dyrektywami Unii Europejskiej muszą mieć oznakowanie CE, gdy są sprzedawane w krajach EEA (European Economic Area: krajach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Celem oznakowania CE jest uzgodnienie i przestrzeganie standardów bezpieczeństwa dla urządzeń mechanicznych i elektrycznych sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej. Żaden kraj EEA nie może zakazać ani powstrzymać sprzedaży lub zainstalowania produktu w swoim kraju, oznakowanego znakiem CE.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email