Kawitacja

Cavitation
  1. Temperature increase
  2. Pressure decrease
Cavitation
  1. Temperature increase
  2. Pressure decrease

Zjawisko kawitacji występuje w sytuacji, gdy ciśnienie cieczy przy stałej temperaturze spadnie poniżej ciśnienia pary nasyconej (lub ciśnienia dla temperatury wrzenia).


Na rysunku przedstawiono krzywą opisującą ciśnienie pary nasyconej dla wody, w funkcji temperatury (w tym przypadku temperatury cieczy).

Rysunek pokazuje, że ciśnienie pary nasyconej uzyskiwane jest, w danej sytuacji (A), poprzez wzrost temperatury lub obniżenie ciśnienia. Linią przerywaną pokazano temperaturę wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym.

Kawitacja występuje wówczas, gdy w cieczy ciągle formują się i rozpadają (implodują) pęcherzyki powietrza. Zjawisko to jest przyczyną powstawania hałasu i może prowadzić do uszkodzenia instalacji. W pompach pracujących w instalacjach grzewczych kawitacja występuje często, jeżeli ciśnienie po stronie ssawnej pompy jest zbyt niskie. Aby uniknąć kawitacji w pompie, minimalne ciśnienie napływu powinno być wyższe od NPSHR pompy.

Ilustracje
1. Przyrost temperatury
2. Spadek ciśnienia

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email