BTU (Brytyjska jednostka cieplna)

Brytyjska jednostka cieplna (BTU lub Btu) jest jednostką energii używaną do wyrażenia mocy, głównie w systemach wytwarzania pary, ciepła i klimatyzacji.

Chociaż jest nadal używana nieoficjalnie w krajach anglojęzycznych (takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania) jej stosowanie uległo zmniejszeniu lub zostało zaniechane w innych częściach świata. W kontekście naukowym BTU zostało w dużej mierze zamienione przez jednostki energii SI, tzn. dżule [J].

Wydajność małych układów chłodzących i pomp ciepła jest często podawana w BTU – jako ilość BTU na godzinę, tzn. BTU/h.
 
Jedna brytyjska jednostka cieplna (BTU) jest ilością energii wymaganą do podniesienia temperatury jednego funta wody o jeden stopień Fahrenheita.
1 BTU = 1.055 kJ.
1 BTU/h = 0.293 W.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email