Kocioł

Boiler
Boiler

Odbiorcy mieszkający na obszarach pozbawionych sieci ciepłowniczych do centralnego ogrzewania muszą wykorzystywać własne kotły grzewcze.

Instalacja kotłowa składa się z następujących elementów: palnika, dysz, kotła, obudowy, zbiornika ciepłej wody (zintegrowanego lub oddzielnego) oraz komina.
Odbiorcy mieszkający na obszarach pozbawionych sieci ciepłowniczych muszą wykorzystywać do centralnego ogrzewania własne kotły grzewcze.

Instalacja kotłowa składa się z następujących elementów: palnika, dysz, kotła, obudowy, zbiornika ciepłej wody (zintegrowanego lub oddzielnego) oraz komina. Mniejsze kotły są zazwyczaj wykonane z żeliwa lub płyt stalowych. Większe instalacje wyposażane są często w kotły płomiennikowe w celu zmniejszenia temperatury spalin, co skutkuje w optymalnej sprawności instalacji. W niektórych przypadkach kocioł jest bocznikowany, aby uniknąć zbyt niskiej temperatury cieczy zasilającej kocioł. Przeciwdziała to niechcianej kondensacji wewnątrz kotła i zapewnia, że różnica temperatury między górną a dolną częścią kotła nie jest zbyt wysoka. Wysoka różnica temperatury może spowodować naprężenia w materiale konstrukcyjnym kotła i przyczynić się do skrócenia okresu eksploatacji urządzenia.

Potencjalna energia chemiczna paliwa jest przetwarzana na energię cieplną w procesie spalania w kotle. Ciepło jest przekazywane do wody drogą radiacji z płomienia oraz drogą konwekcji ze spalin gazowych. W kotłach kondensacyjnych, może być wykorzystana energia ze spalin. W ten sposób można uzyskać blisko 100 % sprawność cieplną. W kotłach niekondensacyjnych można znacznie zwiększyć sprawność stosując ekonomizery. Ochładzają one gazy spalinowe, które przekazują ciepło do obiegu bocznikującego kocioł.

W systemach kotłowych stosuje się różnego rodzaju paliwa: olej opałowy (mniejsze systemy), mazut (większe instalacje), gaz ziemny, paliwo stałe (słoma, drewno, pellet, wióry drewniane, węgiel).

Sprawność systemu kotłowego zależy od strat ciepła występujących w kominie spalinowym i na powierzchniach kotła.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email