Bocznik kotła

Boiler shunt 1 Boiler
2 Boiler shunt pump
3 Flow pipe
4 Return pipe
Boiler shunt 1 Boiler
2 Boiler shunt pump
3 Flow pipe
4 Return pipe

Głównym zadaniem bocznika kotła jest zapewnienie, aby różnica temperatury pomiędzy górną a dolną częścią kotła nie była zbyt wysoka.

Wysoka różnica temperatury może spowodować naprężenia w materiale i przyczynić się do zmniejszenia okresu eksploatacji kotła.

Pompa bocznikująca kocioł pompuje wodę z rury zasilającej do rury powrotnej lub bezpośrednio do kotła. Maksymalna różnica temperatury wynosi około 10-20°C.


Niektóre typy paliwa oraz bardzo niskie temperatury mogą spowodować wystąpienie korozji na dnie kotła. Wykorzystując pompę z regulowaną prędkością obrotową możemy uzyskać maksymalne bezpieczeństwo oraz optymalną sprawność energetyczną.


Ilustracja
1 Kocioł
2 Pompa bocznikująca kocioł
3 Rura zasilająca
4 Rura powrotna

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email