BOD (BZT5) (Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)

Ilość tlenu zużywanego przez mikroorganizmy tlenowe podczas rozkładu substancji organicznych w próbce wody definiowana jest jako Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BOD-BZT5).

BOD jest najczęściej używanym parametrem do określenia zapotrzebowania tlenu w wodzie.Wartość BOD przedstawia pośrednio ilość ulegających biodegradacji związków organicznych. Wskazuje ono stopień organicznego zanieczyszczenia wody chociaż nie jest to dokładne badanie ilościowe.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email