Biofilm

Biofilm
Biofilm

Biofilm jest populacją różnych mikroorganizmów w warstwie szlamu i materiałów organicznych, które gromadzą się na powierzchniach: pomp, rur, ścian, itp.

Biofilm wewnątrz przewodów kanalizacyjnych może wpływać na jakość i transport ścieków.Biofilm przyczynia się do zmniejszenia efektywnej średnicy rury oraz zwiększa tarcie w przewodach.Oba czynniki zwiększają opory instalacji, które prowadzą do zwiększenia zużycia energii i zmniejszenia przepływu.

Biofilm zaczyna się tworzyć, gdy swobodnie przepływające mikroorganizmy zaczynają się osadzać na powierzchni.Jeśli nie zostaną usunięte z powierzchni natychmiast,to najczęściej pozostają tam na stałe.Pierwsza kolonia ułatwia przybycie kolejnym komórkom i rozpoczyna się budowa matrycy, która trzyma razem biofilm.Gdy raz zacznie się kolonizacja, biofilm zaczyna rosnąć w wyniku dzielenia się i naboru nowych komórek.Populacja mikroorganizmów formułuje mikrośrodowisko, w którym degradacja substancji organicznych i składników pokarmowych dostarcza mikroorganizmom energię, zapewnia materiał do rozmnażania i wzrostu komórek.

Jeśli warunki anaerobowe służą do tworzenia biofilmu, to określone mikroorganizmy produkują gazy o nieprzyjemnym zapachu, takie jak metan czy siarkowodór, które są produktami anaerobowego oddychania.Ta sytuacja może dotyczyć sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków i może być przyczyną powstawania odoru oraz problemów zdrowotnych.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email