Anaerobowe

Anaerobic1 Carbohydrates
2 Fats
3 Proteins
4 Sugars
5 Fatty acids
6 Amino acids
7 Carbonic acids and alcohols
8 Hydrogen, carbon dioxide, ammonia
9 Hydrogen, acetic acid, carbon dioxide
10 Methane, carbon dioxide
11 Hydrolysis
12 Acidogenesis
13 Acetogenesis
14 Methanogenesis
Anaerobic1 Carbohydrates
2 Fats
3 Proteins
4 Sugars
5 Fatty acids
6 Amino acids
7 Carbonic acids and alcohols
8 Hydrogen, carbon dioxide, ammonia
9 Hydrogen, acetic acid, carbon dioxide
10 Methane, carbon dioxide
11 Hydrolysis
12 Acidogenesis
13 Acetogenesis
14 Methanogenesis

Warunki beztlenowe w procesie transportu i obróbki ścieków powodują, że w procesach rozkładu substancji organicznych nie występują azotany, siarczany czy też tlen.
W warunkach anaerobowych nie ma obecności tlenu. Jest to przeciwne do warunków ‘aerobowych’.

Warunki beztlenowe w procesie transportu i obróbki ścieków powodują, że w procesach rozkładu substancji organicznych nie występują (NO3-, SO42-, O2). Substancje organiczne zamiast rozkładu w procesie fermentacji anaerobowej są przetwarzane do mniejszych związków organicznych.

Stany fermentacji anaerobowej
1 Węglowodany
2 Tłuszcze
3 Białka
4 Cukry
5 Kwas tłuszczowy
6 Aminokwasy
7 Kwasy węglowe i alkohole
8 Wodór, dwutlenek węgla, amoniak
9 Wodór, kwas octowy, dwutlenek węgla
10 Metan, dwutlenek węgla
11 Hydroliza
12 Octanogeneza
13 Octanogeneza
14 Metanogeneza

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email