Aluminium

Większość obecnie stosowanych stopów składa się z krzemu (siluminu), magnezu, żelaza i miedzi. Krzem zwiększa lejność materiału, miedź zwiększa jego łatwość obróbki, natomiast magnez zwiększa odporność na korozję oraz wytrzymałość materiału.

Oczywista zaletą aluminium jest to, że materiał ten pokrywa się sam zabezpieczającą warstwą tlenku. Zjawisko to czyni aluminium materiałem wysoce odpornym na korozję, gdy jest on wystawiony na działanie czynników atmosferycznych.
Zabiegi takie jak anodowanie mogą dodatkowo poprawić tą właściwość.

Stopy aluminium są szeroko stosowane w strukturach, w których ważny jest wysoki stosunek wytrzymałości do masy, np. w przemyśle transportowym. Na przykład, wykorzystanie aluminium w pojazdach i samolotach przyczynia się do zmniejszenia ich masy oraz zużycia energii.

Z drugiej strony wadą aluminium jest to, że nie jest ono odporne na warunki środowiskowe charakteryzujące się niską lub wysoką wartością pH, lub środowisko zawierające chlor. Właściwość ta czyni aluminium materiałem nie nadającym się do zastosowań w środowisku wodnym, w którym występuje w szczególności duży przepływ. Dodatkowo aluminium jest metalem łatwo wchodzącym w reakcje; ma on niską pozycje w szeregu galwanicznym i łatwo ulega korozji podczas kontaktu ze stopami i metalami szlachetnymi.

Seria 1000
Niestopowe (czyste) >99% Al
Seria 2000 Miedź jako główny składnik, jednak umożliwia się wystąpienie innych składników (magnezu)
Seria 3000 Głównym składnikiem stopu jest magnez
Seria 4000 Głównym składnikiem stopu jest krzem
Seria 5000 Głównym składnikiem stopu jest magnez
Seria 6000 Głównym składnikiem stopu jest magnez i krzem
Seria 7000 Głównym składnikiem stopu jest cynk, umożliwia się wystąpienie innych składników takich jak miedź, magnez, chrom, cyrkon
Seria 8000 Inne składniki. (zawierające cynę lub lit)

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email