Klimakonwektor

Funkcja klimakonwektora jest podobna do chłodnicy powietrznej. Różnicę stanowi zastosowany rodzaj chłodzonego medium. Klimakonwektor jest wymiennikiem ciepła stosowanym do chłodzenia powietrza i/lub usunięcia nadmiaru wilgoci.

Funkcja klimakonwektora jest podobna do chłodnicy powietrznej. Różnicę stanowi zastosowany rodzaj chłodzonego medium. Klimakonwektor jest wymiennikiem ciepła stosowanym do chłodzenia powietrza i/lub usunięcia nadmiaru wilgoci.

Woda lodowa (wodny roztwór glikolu lub woda o temp. 6 st. C) jest najczęściej stosowana jako chłodziwo w klimakonwektorach, może być też używany inny rodzaj chłodziwa. Klimakonwektor może być przykładowo wykonany z rur miedzianych lub stalowych z lamelkami aluminiowymi. Medium chłodzące przepływa przez wymiennik cieplny chłodząc lamelki aluminiowe, ciepło jest wymieniane pomiędzy medium chłodzącym a powietrzem. Powietrze, które ma być chłodzone/pozbawiane wilgoci, jest wprowadzane do lamelek aluminiowych przy pomocy wentylatora. Klimakonwektory są używane do klimatyzacji w budynkach, procesach przemysłowej klimatyzacji, itp.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email