Ciecze o właściwościach ściernych

Ciecze ścieralne zawierają substancje, często mineralne lub nieorganiczne, które są twardsze niż materiał o który się ocierają.

To ścieranie prowadzi do wytarcia i uszkodzenia bardziej miękkich materiałów.W ściekach, naturalnymi składnikami ściernymi mogą być piasek, kamienie, węglany wapnia, lub tlenki żelaza.

Ciecze o właściwościach ściernych mogą przyspieszać korozję pomp i bezpośrednio wpływać na procesy erozji-korozji.Ogólnie działanie z większą siłą będzie zwiększać ścieranie.Przez to części pompy o wysokiej prędkości obrotowej są bardziej podatne na erozję-korozję.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email