Zawór trójdrogowy

3-way valve
3-way valve

Celem stosowania zaworu trójdrogowego jest odcinanie przepływu w rurze podczas jednoczesnego umożliwiania przepływu w innej rurze, mieszanie wody pochodzącej z dwóch różnych rur lub rozdzielanie wody płynącej w jednej rurze na dwie rury.

Zawór trójdrogowy charakteryzuje się trzema przyłączami A, B oraz C. Dla takiego zaworu definiowana jest zazwyczaj wartość kvs [m3/h], która określa ilość wody przepływającej przez całkowicie otwarty zawór w czasie jednej godziny przy różnicy ciśnienia wynoszącej 1 bar.

W pętli podmieszania zawór trójdrogowy może być wykorzystywany do sterowania i regulacji wydajności powierzchni grzewczych lub chłodzących, instalacji grzejnikowych, ogrzewania/chłodzenia podłogowego,itp. Może on pracować na kilka sposobów:1.)Ciecz może wpływać poprzez przyłącze A i wypływać przez przyłącze Bi C albo Blub C. 2.)Ciecz przepływa przez port B i C albo B lub C i wypływa przez port A.

Zawór trójdrogowy wyposażony jest zazwyczaj w aktuator elektryczny, pneumatyczny lub termiczny.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email