Zawór dwudrogowy

2-way valve
2-way valve

Celem stosowania zaworu dwudrogowego jest odcinanie przepływu wody lub sterowanie i regulacja przepływu na odcinku rurowym.

Zawór dwudrogowy charakteryzuje się dwoma przyłączami. Dla tego zaworu jest zazwyczaj definiowana wartość kvs [m3/h];która określa ilość wody przepływającej przez całkowicie otwarty zawór w czasie jednej godziny przy różnicy ciśnienia wynoszącej 1 bar.

Zawór dwudrogowy może być wykorzystywany w pętli podmieszania do sterowania i regulacji wydajności powierzchni grzewczych lub chłodzących, instalacji grzejnikowych, ogrzewania/chłodzenia podłogowego itp.

Zawór dwudrogowy może być także wykorzystywany jako zawór odcinający. Zawór dwudrogowy może być aktywowany ręcznie lub przy pomocy aktuatorów elektrycznych, pneumatycznych lub termicznych.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email