Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 1 do 10 spośród 106 wyników
Agregat chłodniczy (chiller)
Agregat chłodniczy (chiller) jest podzespołem, który służy do chłodzenia wody.
Aluminium
Większość obecnie stosowanych stopów składa się z krzemu (siluminu), magnezu, żelaza i miedzi.
Anaerobowe
Warunki beztlenowe w procesie transportu i obróbki ścieków powodują, że w procesach rozkładu substancji organicznych nie występują azotany, siarczany czy też tlen.
ATEX
ATEX jest skrótem francuskiego wyrażenia oznaczającego atmosferę wybuchową.
Bezdławnicowe pompy obiegowe Grundfos
Wykorzystywane są w budynkach użyteczności publicznej do zastosowań w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Biofilm
Biofilm jest populacją różnych mikroorganizmów w warstwie szlamu i materiałów organicznych, które gromadzą się na powierzchniach: pomp, rur, ścian, itp.
Bocznik kotła
Głównym zadaniem bocznika kotła jest zapewnienie, aby różnica temperatury pomiędzy górną a dolną częścią kotła nie była zbyt wysoka.
BOD (BZT5) (Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)
Ilość tlenu zużywanego przez mikroorganizmy tlenowe podczas rozkładu substancji organicznych w próbce wody definiowana jest jako Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BOD-BZT5).
BTU (Brytyjska jednostka cieplna)
Brytyjska jednostka cieplna (BTU lub Btu) jest jednostką energii używaną do wyrażenia mocy, głównie w systemach wytwarzania pary, ciepła i klimatyzacji.
Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU)
Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU) jest urządzeniem do obróbki i cyrkulacji powietrza, jest częścią instalacji