Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 1 do 5 spośród 5 wyników
Infiltracja
Infiltracja opisuje przedostawanie się wody gruntowej do instalacji kanalizacyjnej przez nieszczelne połączenia, uszkodzone rury, otwory włazowe, itp.
Instalacja bezpośrednia
Instalacja bezpośrednia jest instalacją grzewczą, w której emitery ciepła są podłączone bezpośrednio do kotła lub do sieci ciepłowniczej.
Instalacja Tichelmann’a
Instalacja dwururowa, gdzie każdy z grzejników na tym samym piętrze charakteryzuje się rurą zasilającą o tej samej długości, nazywana jest instalacją Tichelmanna.
Interfejs G10 LON
Interfejs G10 LON pozwala na podłączenie pomp oraz sterownika pomp CU 351 do sieci LON. Moduł ten umożliwia zdalne sterowanie pompą oraz odczyt parametrów jej pracy.
IO 351 A i IO 351 B
IO 351 jest modułem służącym do wymiany sygnałów analogowych i cyfrowych pomiędzy sterownikiem CU 351 a innymi urządzeniami poprzez sieć GENIbus.