Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 1 do 10 spośród 25 wyników
Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU)
Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU) jest urządzeniem do obróbki i cyrkulacji powietrza, jest częścią instalacji
Centralne ogrzewanie
The term central heating covers hydronic heating systems with a central boiler or furnace either inside the building being heated or in the immediate vicinity.
CFC (chlorofluorowęglowodór)
Czynniki chłodnicze CFC I HCFC są szkodliwe, w przypadku przedostania się do warstwy ozonowej i wpływają na efekt cieplarniany.
Charakterystyka instalacji
Charakterystyka instalacji opisuje zależność pomiędzy przepływem a stratami ciśnienia w danej instalacji.
Charakterystyka instalacji
Charakterystyka instalacji przedstawia straty ciśnienia w instalacji w funkcji przepływu.
Charakterystyka mocy
Charakterystyka mocy pompy przedstawia pobór mocy pompy przy danej wydajności.
Charakterystyka pracy pompy
Charakterystyka pracy pompy pokazuje powiązanie pomiędzy wydajnością (Q) a różnicą ciśnienia lub wysokością podnoszenia (H) wytwarzaną przez pompę.
Ciecze o właściwościach ściernych
Ciecze ścieralne zawierają substancje, często mineralne lub nieorganiczne, które są twardsze niż materiał o który się ocierają.
Ciepła woda
Określenie ciepłej wody użytkowej odnosi się do wody używanej w gospodarstwie domowym do mycia się, zmywania naczyń, prania, itp.
Ciśnienie
Ciśnienie jest używane do wymuszania obiegu cieczy w instalacji grzewczej lub chłodzącej i jest ono wytwarzane przy pomocy pompy.