Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 61 do 70 spośród 106 wyników
Korozja
Korozja może pojawić się na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni rur, zbiorników i grzejników.
Korozja równomierna
Korozja metali polega na niszczeniu powierzchni metalu narażonej na działania czynników atmosferycznych.
Korozja szczelinowa
Korozja szczelinowa jest lokalną formą działania korodującego.
Koszty demontażu i utylizacji (Cd)
W kontekście kosztów cyklu życia, koszty demontażu i utylizacji są bardzo niskie lub w ogóle nie uwzględnia się ich dla instalacji w budynkach użyteczności publicznej.
Koszty energii (Ce)
Zużycie energii jest jednym z najbardziej znaczących składników przy obliczaniu kosztów cyklu życia instalacji pompowej.
Koszty montażu i uruchomienia (Cin)
Przy obliczaniu kosztów cyklu życia uwzględnia się koszty montażu oraz uruchomienia instalacji pompowej.
Koszty początkowe (Cic)
Podczas obliczania kosztów cyklu życia, koszty początkowe instalacji pompowej odnoszą się do wszystkich urządzeń i osprzętu potrzebnego do pracy instalacji.
Koszty przestoju / straty produkcyjne (Cs)
Mierzalne koszty przestoju pompy nie są znaczące w całym okresie eksploatacji pompy w budynku użyteczności publicznej.
Koszty utrzymania i napraw (Cm)
Obliczanie kosztów cyklu życia instalacji pompowej zawiera całkowite koszty utrzymania i napraw w całym okresie eksploatacji instalacji.
Koszty użytkowania (Co)
Biorąc pod uwagę Koszty Cyklu Życia, koszty użytkowania odnoszą się do kosztów robocizny związanych z działaniem instalacji.