Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 51 do 60 spośród 106 wyników
Instalacja bezpośrednia
Instalacja bezpośrednia jest instalacją grzewczą, w której emitery ciepła są podłączone bezpośrednio do kotła lub do sieci ciepłowniczej.
Instalacja Tichelmann’a
Instalacja dwururowa, gdzie każdy z grzejników na tym samym piętrze charakteryzuje się rurą zasilającą o tej samej długości, nazywana jest instalacją Tichelmanna.
Interfejs G10 LON
Interfejs G10 LON pozwala na podłączenie pomp oraz sterownika pomp CU 351 do sieci LON. Moduł ten umożliwia zdalne sterowanie pompą oraz odczyt parametrów jej pracy.
IO 351 A i IO 351 B
IO 351 jest modułem służącym do wymiany sygnałów analogowych i cyfrowych pomiędzy sterownikiem CU 351 a innymi urządzeniami poprzez sieć GENIbus.
Kawitacja
Zjawisko kawitacji występuje w sytuacji, gdy ciśnienie cieczy przy stałej temperaturze spadnie poniżej ciśnienia pary nasyconej (lub ciśnienia dla temperatury wrzenia).
Klasyfikacja energetyczna
Większość urządzeń gospodarstwa domowego, żarówki oraz samochody oferowane na rynku sprzedaży lub najmu na terenie EU muszą mieć jasno określoną klasę energetyczną określającą sprawność energetyczną danego produktu.
Klimakonwektor
Funkcja klimakonwektora jest podobna do chłodnicy powietrznej. Różnicę stanowi zastosowany rodzaj chłodzonego medium. Klimakonwektor jest wymiennikiem ciepła stosowanym do chłodzenia powietrza i/lub usunięcia nadmiaru wilgoci.
Klimakonwektor wentylatorowy (fan-coil)
Klimakonwektor wentylatorowy używany jest do grzania lub chłodzenia powietrza i znajduje wiele zastosowań, na przykład; na halach produkcyjnych w przemyśle spożywczym, magazynach, biurach, marketach, itp.
Kocioł
Odbiorcy mieszkający na obszarach pozbawionych sieci ciepłowniczych do centralnego ogrzewania muszą wykorzystywać własne kotły grzewcze.
Kocioł kondensacyjny
Kocioł kondensacyjny zawiera w sobie kondensat, który powstaje na skutek skraplania pary wodnej wytwarzanej pod wpływem spalania gazu lub oleju w kotle – stąd nazwa “kocioł kondensacyjny”.