Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 31 do 40 spośród 106 wyników
Cyrkulacja wewnętrzna
Czasami konieczne jest chłodzenie powierzchni czołowych uszczelnienia w pompach odśrodkowych...
Czas retencji
Czas retencji opisuje czas, w którym pewna objętość wody jest składowana w instalacji pompowej, studzience pompowej, instalacji rurowej, rezerwuarze, itp.
Czujnik PT 100
Czujnik PT 100 jest czujnikiem temperatury, który działa na zasadzie pomiaru oporności metalu platyny (Pt). Czujnik PT 100 może mierzyć temperaturę do 600 °C.
Czujniki poziomu
Czujnik poziomu jest urządzeniem, które mierzy poziom wody.
DP – pompy do wody drenażowej
Pompy Grundfos DP przeznaczone są do pompowania wód drenażowych i gruntowych w instalacjach na terenach prywatnych gospodarstw rolnych i małych zakładów przemysłowych itd.
EF – pompy do wody brudnej
Pompy Grundfos EF przeznaczone są do pompowania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych z wyłączeniem ścieków sanitarnych.
Ekonomizer
Sprawność instalacji kotłowych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny może być zwiększona poprzez wykorzystanie wody zawartej w gazie wylotowym.
Eksfiltracja
Eksfiltracja odnosi się do przecieków ścieków do gruntu i wody gruntowej poprzez nieszczelne połączenia, uszkodzone rury, przez otwory włazowe, itp.
Elastomer fluorowy (FKM)
Elastomery fluorowe (FKM) są jedną z wielu różnych rodzajów gum używanych w uszczelnieniach wału.
Entalpia
Entalpia jest opisem określającym ilość energii i może być wyznaczona dla materiałów przez porównanie z wzorcowym materiałem przy różnych temperaturach i ciśnieniu.