Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 21 do 30 spośród 106 wyników
Ciśnienie proporcjonalne z wykorzystaniem wartości obliczonej ciśnienia
Ciśnienie proporcjonalne wykorzystywane jest w instalacjach obiegowych o niskich stratach ciśnienia w rurach i zaworach sterujących, aby wytwarzać zmienny przepływ.
Ciśnienie stałe, rodzaj regulacji
Sterowanie z zachowaniem stałego ciśnienia polega na utrzymywaniu ciśnienia o stałej wartości ...
Ciśnienie statyczne
Ciśnienie statyczne w instalacji jest ciśnieniem, które nie powstaje na skutek pracy pompy obiegowej.
COD (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu jest miarą całkowitej ilości tlenu wymaganej do utlenienia materiałów organicznych (biologicznie czynnych, obojętnych substancji organicznych) do dwutlenki węgla i wody, oraz zdolnych do utlenienia materiałów nieorganicznych.
Control MPC - sterowanie pompy
Grundfos Control MPC są przeznaczone do sterowania i kontroli pomp w instalacjach podnoszenia ciśnienia i obiegowych.
Control MPC - wersje sterowania
Grundfos Control MPC jest przeznaczone do sterowania i kontroli pomp w instalacjach podnoszenia ciśnienia i obiegowych (HEVAC).
COP (współczynnik efektywności)
Współczynnik efektywności (COP) jest wyrażeniem sprawności pompy ciepła.
COSP (współczynnik efektywności instalacji)
COSP pompy ciepła bazuje na całkowitej ilości ciepła uzyskanej (także określanej jako Q) w stosunku do energii dostarczonej do pompy ciepła (także określanej jako W).
CU351 - jednostka sterująca
Urządzenie CU 351 jest elastyczną jednostką sterującą umożliwiającą monitorowanie i sterowanie...
Cyrkulacja ciepłej wody
Domowa ciepła woda użytkowa płynąca w rurach ochładza się na skutek strat ciepła, gdy nie następuje przez pewien czas rozbiór wody.