Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 91 do 100 spośród 106 wyników
Zawór bezpieczeństwa
Zawory bezpieczeństwa stosuje się w celu uniknięcia powstawania nadmiernego ciśnienia w instalacji zamkniętej.
Zawór dwudrogowy
Celem stosowania zaworu dwudrogowego jest odcinanie przepływu wody lub sterowanie i regulacja przepływu na odcinku rurowym.
Zawór motylkowy
Zawór motylkowy należy do rodziny zaworów nazywanych zaworami dzielonymi, obracanymi o 90 stopni.
Zawór regulacyjny
Zawór regulacyjny jest wykorzystywany do regulacji ilości medium przesyłanego do urządzenia odbiorczego, którym może być np. pętla podmieszania, wymiennik ciepła lub klimakonwektor.
Zawór regulacyjny różnicy ciśnienia
Regulator różnicy ciśnienia umieszczany jest w instalacji w miejscu, w którym wymagane jest utrzymanie stałej różnicy ciśnienia.
Zawór równoważący
Podczas odbioru instalacji grzewczych i chłodniczych często wykonuje się równoważenie hydrauliczne przy użyciu zaworów równoważących; statycznych lub dynamicznych
Zawór trójdrogowy
Celem stosowania zaworu trójdrogowego jest odcinanie przepływu w rurze podczas jednoczesnego umożliwiania przepływu w innej rurze, mieszanie wody pochodzącej z dwóch różnych rur lub rozdzielanie wody płynącej w jednej rurze na dwie rury.
Zawór zwrotny
Zawór zwrotny pozwala na przepływ cieczy tylko w jednym kierunku.
Zbiornik membranowy
Objętość wody w instalacji zmienia się w zależności od temperatury.
Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny jest sztucznym układem do kontroli przepływu, który jest używany do gromadzenia wody burzowej lub ścieków w ograniczonym okresie czasu.