Certyfikaty CE

Certyfikat CE

Zwany znakiem bezpieczeństwa nie posiada formy pisemnej. Jest to oznaczenie producenta, który deklaruje, że wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Grundfos znak CE umieszcza na tabliczce znamionowej urządzenia.