Optymalizacja zużycia energii

Energy Optimisation

Odkryj potencjalne oszczędności energii

Udział pomp w światowym zużyciu energii stanowi 10%. Niestety, większość pracujących pomp nie jest energooszczędna. W rzeczywistości dwie trzecie wszystkich pomp zużywa aż do 60% za dużo energii - więc pod względem globalnym potencjał do oszczędzania energii jest ogromny.

Wśród różnego typu aplikacji, to właśnie systemy zaopatrzenia w wodę posiadają znaczny niezrealizowany potencjał oszczędności energii. Typowe przyczyny zwiększonego zużycia energii to długo eksploatowane lub niewłaściwie dobrane pompy. Świadomość nadmiernego zużycia energii przez instalacje pompowe nie jest prostą sprawą, dlatego warto poddać badaniu istniejący system pompowy pod katem nadmiernego zużycia energii i traconych pieniędzy.