Optymalizacja oraz doradztwo

Optymalizacja oraz doradztwo

Udział pomp w światowym zużyciu energii stanowi 10%. Jednakże, wymiana na zoptymalizowane i energooszczędne pompy może przynieść oszczędności w wysokości 4%. Odpowiada to zużyciu energii przez miliard osób, co przekłada się na ogromny potencjał zmniejszenia produkcji energii, a dzięki temu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Świadomość nadmiernego zużycia energii przez instalacje pompowe nie jest prostą sprawą. Ma to poważne konsekwencje dla otaczającego nas świata.

Ponadto przepisy takie jak dyrektywa EuP wprowadzona w Unii Europejskiej zwiększa wymagania dotyczące silników pomp, które muszą być zgodne z surowymi normami. Ustalenie, kiedy pompa powinna zostać naprawiona lub wymieniona jest ważnym zadaniem. Kiedy wydajność pompy spada do poziomu, który narzuca konieczność jej wymiany? Grundfos oferuje szereg specjalistycznych usług z zakresu optymalizacji i doradztwa, które pomogą to ustalić. W Grundfos starannie analizujemy Kosztu Cyklu Życia (LCC) wszystkich naszych produktów dlatego, że jest to jedyny sposób, aby pokazać rzeczywiste koszty posiadania i eksploatacji instalacji pompowej. Analiza Kosztów Cyklu Życia obejmuje wszystko, począwszy od ceny zakupu, poprzez pracę pomp,na amortyzacji inwestycji kończąc. Jest dobrze znanym faktem, że cena zakupu pompy stanowi jedynie około 5% całej analizy, a obsługa i konserwacja stanowią około 10%.

Wymiana

Wymiana

Elastyczne usługa wymiany pompy zapewnia, że zużyte lub nienadające się pompy zostaną zastąpione przez energooszczędne modele.

Dowiedz się więcej...

Analiza energetyczna

Analiza zużycia energii

Podstawowe badanie zużycia energii w oparciu o przegląd Kosztów Cyklu Życia.

Dowiedz się więcej...

Audyt pomp

Audyt pomp

Wszechstronne badanie energetyczne pomp z pomiarem hydraulicznym określające potencjalne oszczędności energii systemu pompowego.

Dowiedz się więcej...