Przegląd serwisowych możliwości

service solutions

Aby zapewnić łatwy i logiczny przegląd naszych produktów i usług, podzieliliśmy je na pięć obszarów.
Każdy portfel zawiera odpowiednie rozwiązania serwisowe i poszczególne produkty.

Wszystkie produkty i usługi uwzględnione poniżej, mogą być nabywane pojedynczo, a w razie potrzeby jako połączony pakiet usług Grundfos Service & Solutions. Ponadto, sieć naszych Autoryzowanych Serwisów pomaga zabezpieczyć dostępność usług i produktów najbliżej Ciebie.

Części zamienne, zestawy naprawcze

CZĘŚCI ZAMIENNE oraz ZESTAWY NAPRAWCZE: zawiera zalecane części zamienne oraz zestawy naprawcze do wszystkich pomp Grundfos w różnych opcjach logistycznych. Jest to idealne, kompletne rozwiązanie dla klientów, którzy samodzielnie chcą wykonywać naprawy i konserwacje pomp:
• części zamienne
• zestawy naprawcze

Montaż oraz uruchomienie

MONTAŻ oraz URUCHOMIENIE: zawiera rozwiązania, które zapewniają bezproblemowy i prawidłowy montaż, uruchomienie i obsługę systemów pompowych po podpisaniu umowy o świadczenie usług serwisowych, bez ryzyka, że gwarancja na pompy zostanie unieważniona:
• osiowanie, konserwacja
• podstawowa badanie zamontowanych urządzeń
• umowa serwisowa, wydłużona gwarancja

Naprawy oraz konserwacje

NAPRAWY oraz KONSERWACJE: obejmuje przegląd, konserwacje, naprawy, a także dostosowanie oferty, dzięki której instalacja pompowa będzie pracowała z maksymalną wydajnością:
• pomiar przepływu i ciśnienia
• kalibracja pomp
• naprawa na miejscu awarii
• naprawa w warsztacie

Organizacja oraz doradztwo

OPTYMALIZACJA oraz DORADZTWO: zapewnia usługi takie jak, energetyczna optymalizacja systemu oraz doradztwo w zakresie oszczędzania energii, zmniejszenie kosztów operacyjnych, a dzięki temu korzyści dla środowiska. Usługi zapewniają solidne podstawy podejmowania decyzji w zakresie optymalizacji instalacji i / lub wymiany pompy:
• wymiana pomp
• analiza energetyczna pomp
• audyt pomp – badanie energetyczne pomp z pomiarem hydraulicznym

Monitoring

MONITORING: obejmuje rozwiązania w zakresie sterowania i kontroli,
które zapewniają klientowi aktualne i dokładne informacje na temat wydajności instalacji pompy i ułatwiają wczesne wykrycie potencjalnych problemów i wskazują możliwości optymalizacji i poprawy pracy instalacji.
• aplikacja Grundfos GO
• Zdalne zarządzanie instalacją pompową