Audyt pomp

Przegląd

Przegląd

Wszechstronne badanie energetyczne pomp z pomiarem hydraulicznym określające potencjalne oszczędności energii systemu pompowego.

Audyt Pump jest narzędziem diagnostycznym opracowanym przez firmę Grundfos i pozwala na identyfikację nadmiernego zużycia energii w każdej instalacji pompowej. Nasze doświadczenia z Audytów pompowych pokazują, że można zaoszczędzić 30-50% energii zużywanej przez pompy.

Audyt pomp opiera się na rzeczywistych pomiarach (wysokość podnoszenia, wydajność, zużycie energii, krzywa osiągów) i polega na ogólnej ocenie wydajności pomp oraz jednocześnie wskazuje zalecenia zmian w celu poprawy wydajności. Propozycje zmian są poparte obliczeniami przyszłymi oszczędności, zmniejszeniem emisji CO2 oraz konkretnym okresem zwrotu nakładów z każdej inwestycji.

Audyt pomp koncentruje się na ilości tłoczonej cieczy i wahaniach przepływu w zarówno stosunkowo krótkim czasie, jak i bardziej określonym okresie (zazwyczaj pomiar trwa od 24 godzin do tygodnia lub więcej w zależności od konkretnych właściwości systemu).

Wszechstronny audyt systemu pozwala zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji. Audyt obejmuje analizę instalacji, a proces ten zakończony jest raportem. Raport jest sporządzany przy użyciu specjalnie opracowanego oprogramowania profilu obciążenia.

Klient otrzymuje:

  • Wykres zużycia energii zalecanej alternatywy w porównaniu z istniejącą instalacją
  • Dane z Analizy Kosztów Cyklu Życia z wyszczególnieniem kosztów inwestycyjnych, profile usług itp.
  • Prognozę na 10 lat, przedstawiającą łączne oszczędności, których klient może się spodziewać
    wykres progu rentowności nowych inwestycji

Audytor energetyczny nastawia licznik energii, ultradźwiękowy przepływomierz, cyfrowe i analogowe czujniki, oraz rejestratora danych do pomiaru i zapisuje następujące dane:

  • policzalne wartości, np. przepływ i zużycie energii
  • wartości analogowych, np. ciśnienie, temperatura, poziom wody
  • częstotliwość zdarzeń np. zał. / wył. pompy, otwieranie / zamykanie zaworu

Korzyści

  • Znaczące oszczędności kosztów operacyjnych
  • Znaczące zmniejszenie emisji CO2  
Kontakt

Skontaktuj się z nami


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl