UPS | pompa obiegowa - ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda

Przegląd

Przegląd

Pompy UPS (Seria 100 i 200) tworzą pełny typoszereg 3-biegowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, dostępnych w wykonaniu na częstotliwość napięcia zasilania równą 50 oraz 60 Hz.

Pompy te mogą być stosowane zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych. Pompy UPS są pompami mającymi silnik z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik tworzą zintegrowaną całość bez uszczelnienia wału, jedynie z dwoma uszczelkami służącymi za całe uszczelnienie. Łożyska są smarowane pompowaną cieczą.

Zastosowania

Pompy UPS są przeznaczone do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy z korpusami z brązu lub ze stali nierdzewnej można również stosować w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Przykładami typowych zastosowań są:

 • Małe, średnie i duże instalacje grzewcze jedno- i dwururowe
 • Pompy główne
 • Pompy strefowe
 • Pompy obiegu kotłowego
 • Pompy do powierzchni grzewczych
 • Podgrzewacze
 • Instalacje ogrzewania podłogowego
 • Instalacje ogrzewania słonecznego
 • Instalacje pomp ciepła
 • Geotermiczne instalacje grzewcze
 • Instalacje odzysku ciepła
 • Dwururowe instalacje klimatyzacyjne
 • Pompy urządzeń chłodniczych

   

  Cechy i zalety

  • Bezobsługowość
  • Niski poziom hałasu
  • Niskie zużycie energii
  • Pełny typoszereg
  • Dostępne z odpornym na korozję kopusem pompy ze stali nierdzewnej lub brązu
  • Szeroki asortyment akcesoriów

  Korzyści

  • Długotrwała eksploatacja
  • Niski poziom hałasu
  • Pełny typoszereg
  Do pobrania

  Do pobrania

   

  Instrukcja: UPS, UPSD s. 200

  UPS, UPSD Series 200

  Template subtitle

  Grundfosliterature-3440954.pdf (3 MB)

  Atest PZH - UP...(B) / (N)

  Atest PZH - UP(S)N

  Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp UP (S), N przeznaczonych do tłoczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


  Atest PZH UPS(B)

  Atest PZH - UPS(B)

  Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp UPS B, przeznaczonych do tłoczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


  Atest PZH - UPSO... CIL2 PPS

  Atest PZH - UPSO... CIL2 PPS

  Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp UPSO... CIL2 PPS, przeznaczonych do tłoczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


  Atest PZH - UPM, UPMXL

  Atest PZH - UPM, UPMXL

  Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp UPM, UPMXL, przeznaczonych do tłoczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


  Serwis
  Montaż

  Montaż

  Informacje i porady

  Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

  Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

   

  Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

  Działanie

  Eksploatacja

  Optymalizacja

  Grundfos oferuje analizę sprawności Twojego istniejącego układu pompowego, po której przedstawi porady zmierzające do zwiększenia sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie.

  Zwiększ sprawność swojej istniejącej instalacji

  Przeprowadzenie analizy sprawności Państwa istniejącego układu pompowego daje podstawę do zwiększenia sprawności i uzyskania dzięki temu oszczędności kosztów rozłożonych w czasie. Analiza sprawności zaowocuje sugestiami pozwalającymi na zwiększenie efektywności i pokaże, ile pieniędzy będzie można zaoszczędzić.

  Grundfos oferuje następujące stopnie analizy do oceny sprawności Państwa układu pompowego:

  • Sprawdzenie parametrów zamontowanych pomp


  Podstawowa ocena jest dokonywana wyłącznie na bazie danych z tabliczki identyfikacyjnej na pompie, przez porównanie jej osiągów z tymi, jakie są oferowane przez nowsze, bardziej wydajne technologie i materiały używane w nowoczesnych pompach.

  • Szybkie sprawdzenie sprawności pompy.


  Mierzone jest ciśnienie i zużycie energii przez pompę w kWh. Natężenie przepływu jest określane na podstawie dostępnych danych pompy i wyników pomiarów.

  Wynikające z tego propozycje poprawienia sprawności mogą dotyczyć nowocześniejszego układu regulacji prędkości obrotowej, doboru bardziej nowoczesnego silnika, zmiany średnicy rurociągów, zamontowania sterownika, lub ewentualnego podpisania umowy na wykonywanie okresowego serwisu.

  Pełny audyt pompy

  Analiza sprawności proponowana przez Grundfos stanowi pierwszy etap naszego Audytu pompy, narzędzia diagnostycznego, którego używamy do sprawdzenia, czy układ pompowy pracuje przy optymalnym zużyciu energii, gwarantując utrzymanie Państwa kosztów na poziomie absolutnego minimum – teraz i w przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej o Audycie pomp wykonywanym przez firmę Grundfos, patrz "Analiza efektów wymiany".

  Umowa serwisowa

  Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

  Profilaktyka jest lepsza, i mniej kosztowna, niż leczenie

  Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie; formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając stałą pozycję kosztów w budżecie na utrzymanie i możliwość uzyskania znaczących rabatów.

  Państwo po prostu określają zakres programów serwisowych odpowiednio do swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

  • Podstawowa
  • Rozszerzona
  • Pełna


  Którakolwiek z tych umów zostanie wybrana, objęte nią urządzenia będą serwisowane przez specjalnie wyszkolony personel.

  Opłacalny wybór

  Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50%. Poza tym warto pamiętać o tym, że w przypadku zespołu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie. Dokładne obliczenia kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów dają nam obraz prawdziwych kosztów posiadania każdej z naszych pomp.

  Podpisanie umowy serwisowej i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja Waszych pomp zapewni to, że będą one pracowały z optymalną wydajnością.

  Naprawa i konserwacja

  Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy. Nasi specjaliści od serwisu mogą również doradzać odnośnie sprawności, udzielając rad, jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

  Naprawa i utrzymanie istniejących instalacji pompowych

  Naturalnie zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Twoje pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz "Nowsze wersje i zamiana".

  Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

  Firmowy serwis Grundfos jest zawsze blisko. Działając we współpracy z naszymi lokalnymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis. Pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

  System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

  System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

  Łącząc pompy i ludzi

  Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

  Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

  Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

  Efektywne zarządzanie alarmami

  Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

  Optymalizacja serwisu i konserwacji

  Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

  Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

  Wymiana

  Zamiana

  Program zamiany firmy Grundfos

  Grundfos posiada wyczerpującą listę pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody i pomp do ścieków S, do zamiany. Lista pomp do wymiany jest dostępna na stronie WebCAPS po kliknięciu przycisku "Zamiana" (ang. Replacement) u góry ekranu. Po wybraniu producenta pompy, którą chcemy zastąpić, można dokonać wstępnego wyboru, wprowadzając oznaczenie typu, rodzaj przyłącza rurowego lub długość zabudowy.

  Jeśli długość zabudowy pompy istniejącej będzie większa niż nowej, dostępnej na lokalnym rynku, dołączane są elementy odległościowe.
  Wszelkie warunki specjalne, jakie należy wziąć pod uwagę przy zamianie pompy, będą wyświetlane po wciśnięciu przycisku "Informacja" (ang. Information) w lewym dolnym rogu.

  CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

  Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

  Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

  Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

  Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

  Części zamienne

  Części zamienne

  Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę. Najnowsza generacja naszych produktów zapewnia zwiększony komfort, wyższą funkcjonalność i lepszy stosunek wartości do ceny.
   
  Jako dostawca pełnego asortymentu pomp, możemy zagwarantować dostarczenie niezawodnych i opłacalnych rozwiązań. Działając w ścisłej współpracy z odbiorcą, możemy znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań dla Państwa potrzeb – spełniających, a nawet przewyższających Wasze oczekiwania.

  Potrzebne informacje można również znaleźć w Internecie. Stworzyliśmy kompletną listę nowocześniejszych pomp zamiennych, które zastąpią Twoją pompę w sposób najbardziej efektywny.

  Kontakt
  Sales office

  Contact us

  Select country to contact your local sales company


  Telefon

  61 650 13 00

  Adres

  ul. Klonowa 23 /Baranowo
  62-081 Przeźmierowo

  Strona internetowa

  http://www.grundfos.pl
  Service center

  Contact us

  Select country to contact your local service center


  Telefon

  601 612 602 - infolinia serwisowa

  Adres

  ul. Klonowa 23 /Baranowo
  62-081 Przeźmierowo

  Strona internetowa

  http://www.grundfos.pl