Osprzęt do mieszadeł

Przegląd

Przegląd

Osprzęt ten zapewnia dużą wydajność, wartość dodaną, prosty serwis i długotrwałą eksploatację takich produktów firmy Grundfos, jak mieszadła wysokoobrotowe (AMD, AMG), mieszadła wolnoobrotowe (AFG) i pompy recyrkulacyjne (SRP).

Zastosowania

Grundfos produkuje szeroki zakres osprzętu mechanicznego do produktów typoszeregów AMD, AMG, AFG i SRP.

Osprzęt ten można używać wraz z mieszadłami szybko- i wolnoobrotowymi i pompami recyrkulacyjnymi tych typoszeregów. Są one przeznaczone głównie do mieszania, tj. podtrzymywania zawiesin i ujednorodniania cieczy w:

  • Miejskich oczyszczalniach ścieków
  • Procesach przemysłowych
  • Instalacjach przeróbki osadów
  • Rolnictwie
  • Zakładach produkcji biogazu

Cechy i korzyści

  • Optymalne działanie
  • Perfekcyjne dopasowanie
  • Wartość dodana
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl