System zdalnego zarządzania instalacją pompową GRM

Przegląd

Przegląd

Grundfos Remote Management to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w budynkach komercyjnych, sieciach zaopatrzenia w wodę, oczyszczalniach ścieków, itp.

Pompy, czujniki, mierniki i sterowniki pomp Grundfos podłączone są magistralą GENIbus do modułów serii CIU27X (koncentratory danych GPRS). Dostęp do danych można uzyskać poprzez komputer osobisty podłączony do internetu, otrzymując wizualizacje stanu instalacji. Gdy wartości graniczne zostają przekroczone, względnie gdy pompa lub sterownik sygnalizują alarm, do osoby dyżurującej bezzwłocznie wysyłany jest komunikat SMS lub e-mail.

Zmiany w osiągach pomp i zużyciu energii mogą być śledzone i dokumentowane przy użyciu automatycznie generowanych raportów i wykresów. System może znacznie wczesniej zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie prace serwisowe i konserwacyjne.

Zastosowania

Grundfos Remote Management to zaawansowany system monitoringu i zarządzania instalacjami pompowymi w budynkach komercyjnych, sieciach zaopatrzenia w wodę, oczyszczalniach ścieków, itp.

Cechy i zalety

 • Pełny przegląd stanu całej instalacji, którą zarządzasz
 • Ciągłe monitorowanie, analizy i nastawy realizowane z wygodnego biura
 • Śledzenie trendów i raportów, w celu wykrycia mozliwosci  optymalizacji pracy w celu zmniejszenia zużycie energii
 • Możliwość zaplanowania, kto ma otrzymywać alarmy SMS-owe za pomocą łatwych w użyciu harmonogramów tygodniowych
 • Planowanie prac serwisowych i konserwacyjnych oparte na rzeczywistych danych eksploatacyjnych
 • Udostępnianie dokumentacji instalacji on-line odpowiedniemu personelowi

Korzyści

 • Pełny przegląd stanu
 • Połącz się on-line ze swoimi pompami
 • Monitorowanie zużycia energii
Do pobrania

Do pobrania

 

Zdalne zarządzanie instalacją pompową

Broszura: Zdalne zarządzanie instalacją ...

Ten bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach.


Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog: Grundfos iSOLUTIONS

Katalog techniczny produktów Grundfos iSOLUTIONS


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

 • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
 • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
 • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
 • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie z firmy Grundfos) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych za pomocą Internetu i komputera osobistego po bardzo niskich kosztach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz zakładach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcji niż monitoring oparty na telefonie komórkowym. Dla instalacji, które nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, lepszym niż tradycyjne systemy SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Harmonogram dyżurów w tym nowym systemie telemetrycznym zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Zarządzający systemem może zalogować się z komputera osobistego w dowolnym miejscu i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać do harmonogramu bieżące odstępstwa.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. Takie śledzenie może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU271) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.
Wszystkie ty dokumenty mogą zostać wyeksportowane w najbardziej popularnych formatach plików, jak gif, bmp, txt, dxf, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

Części zamienne

Części zamienne

Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę. Najnowsza generacja naszych produktów zapewnia zwiększony komfort, wyższą funkcjonalność i lepszy stosunek wartości do ceny.
 
Jako dostawca pełnego asortymentu pomp, możemy zagwarantować dostarczenie niezawodnych i opłacalnych rozwiązań. Działając w ścisłej współpracy z odbiorcą, możemy znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań dla Państwa potrzeb – spełniających a nawet przewyższających Wasze oczekiwania.

Potrzebne informacje można również znaleźć w Internecie. Stworzyliśmy kompletną listę nowocześniejszych pomp zamiennych, które zastąpią Twoją pompę w sposób najbardziej efektywny.

 

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl