Dozujące pompy cyfrowe i systemy dozowania DME

Przegląd

Przegląd

Pompy dozowania cyfrowego Grundfos DME Digital Dosing łączą w sobie idealną dokładność z łatwością obsługi, pokrywając duży zakres wydajności dozowania, od 60 l/h do 940 l/h, za pomocą kilku wariantów wykonania.

Digital Dosing (dozowanie cyfrowe)

Zastosowanie napędów z silnikiem krokowym/komutacją elektroniczną optymalizuje sterowanie szybkością skoku i sprawia, że jest niezwykle dokładne. Czas trwania każdego suwu tłoczenia zmienia się odpowiednio do ustawienia wydajności. Czas trwania suwu ssania pozostaje zawsze stały, lecz może być wydłużany poprzez użycie funkcji przeciwkawitacyjnej a przez to dostosowanie do określonych potrzeb. W ten sposób ssanie zawsze odbywa się z pełną objętością skoku. Dzięki temu uzyskuje się ciągłość dozowania i niższą pulsację w układzie dozowania – ważne cechy dla zapewnienia łagodnego pompowania mediów wydzielających gazy oraz dla instalacji wymagających dłuższych przewodów ssawnych.

Pompy typoszeregu DME mają wszystkie zalety cieszących się wysokim uznaniem mniejszych pomp generacji dozowania cyfrowego, czyniąc precyzyjne dozowanie łatwiejszym niż kiedykolwiek.

Dokładne i proste nastawianie

Użytkownik może w prosty sposób zamontować i nastawić pompę tak, aby wtłaczać dokładnie taką ilość dozowanej cieczy, jaka wymagana jest w danym zastosowaniu. Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie pompy bezpośrednio w ml/h lub l/h, impuls lub wsad. Tryb pracy jest łatwy do zidentyfikowania na podstawie ikon.

Stosunek wydajności minimalnej do maksymalnej 1: 800

Dzięki dziesięć razy lepszemu stosunkowi wydajności minimalnej do maksymalnej niż w tradycyjnych urządzeniach pompy Digital Dosing DME oferują maksymalną elastyczność i dokładność.

Zmniejszenie szybkości suwu ssania do 75 %, 50 % lub 25 % wartości maksymalnej zapewnia optymalne pobieranie i przemieszczenie nawet najtrudniejszych cieczy.

Unikalna technologia

Unikalna technologia napędu i mikroprocesorowy sterownik zapewniają to, że dozowane ciecze są dawkowane dokładnie i z niską pulsacją, nawet wtedy, gdy pompa tłoczy ciecze o wysokiej lepkości lub wydzielające gazy. Zamiast tradycyjnej regulacji długości skoku, wydajność pomp DME jest regulowana poprzez automatyczną regulację prędkości obrotowej silnika podczas suwu tłoczenia, przy stałej prędkości suwu ssania. Gwarantuje to optymalne i jednorodne wymieszanie.

Komunikacja poprzez sieć fieldbus

Dostępna za pomocą interfejsu Profibus, w celu dostarczenia danych eksploatacyjnych oraz informacji o stanie, dla potrzeb kontroli jakości, profilaktycznej konserwacji i do wykorzystania w przyszłości.

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe monitoruje przeciwciśnienie na pompie i chroni ją przed zbyt wysokim ciśnieniem.

Zasilacz impulsowy

Zastosowany zasilacz impulsowy pozwala na użycie pomp Grundfos Digital Dosing DME na całym świecie, przy napięciu sieciowym w zakresie 100-240 V AC – 50/60 Hz.

Szereg wariantów materiałowych

Głowice dozujące pomp DME dostępne są w wykonaniach ze stali nierdzewnej, PVDF i przyjaznego dla środowiska, efektywnego ekonomicznie polipropylenu.

Procesy:

Dozowanie biocydów i chemikaliów, smarów do pasów urządzeń przenośnikowych, różnego rodzaju kwasów, ługów, środków do flokulacji i koagulacji, polimerów kationowych i anionowych o bardzo różnych lepkościach, środków strącających i odkażających; zastosowania w układach CIP (czyszczenie na miejscu)

Zastosowania

 • Przemysł celulozowy i papierniczy
 • Przemysł włókienniczy
 • Produkcja żywności i napojów
 • Oczyszczanie przemysłowych wód procesowych i ścieków
 • Uzdatnianie wody pitnej

Cechy i zalety

 • Digital Dosing (dozowanie cyfrowe)
 • Stosunek wydajności minimalnej do maksymalnej 1: 800
 • Wysoka dokładność - unikalna technologia
 • Dozowanie mediów o wysokiej lepkości
 • Mocna budowa i niezawodność

Do pobrania

Do pobrania

 

DME

Instrukcje DME - zbiór

Instrukcje montażu i eksploatacji - zbiór


Katalog

Katalog - DME / DMS

Katalog techniczny pomp dozujących DME / DMS


Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu dla stacji dozowania chemikaliów z pompami DMS DME DDE DDA DDC przeznaczonych do dozowania preparatów chemicznych w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oczyszczania scieków, przemysłu spożywczego i ...

Pobierz PDF

Atest PZH - Stacje dozowania


Systemy i pompy dozujące oraz osprzęt

Broszura - Uzdatnianie wody

Folder prezentuje informacje w zakresie pomp dozujących, sterowania, pomiaru oraz systemów dezynfekcji do zastosowań w przemyśle, gospodarce komunalnej i budownictwie


DME/DMS/DMM - Osprzęt

Ulotka - DME/DMS/DMM - Osprzęt

Ulotka prezentuje przegląd wybranego osprzętu do pomp DME, DMS, oraz DMM


SMART Digital - pompy DDA, DDC oraz DDE

SMART Digital - pompy DDA, DDC oraz DDE

Folder prezentuje przełomowa technologie w dziedzinie dozowania. Modułowość, prostota oraz inteligencja - to tylko niektóre zalety pomp DDA, DDC oraz DDE z typoszeregu SMART Digital


Serwis
Montaż

Montaż

Protokólarne przekazanie do eksploatacji


Aby uzyskać optymalne osiągi i warunki pracy, bardzo ważne jest, żeby produkt/system został od początku prawidłowo podłączony i nastawiony. Wiedza techników serwisu firmy Grundfos, a także użycie przez nich specjalizowanych narzędzi serwisowych do ustawienia parametrów pompy, gwarantują to, że klient może być pewny uzyskania najwyższej sprawności i w pełni prawidłowej pracy urządzeń. Protokólarne przekazanie pompy zalecane jest w następujących przypadkach:

 • Gdy pompy są sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości.
 • Gdy układ pompowy pracuje w ramach dużego systemu, np. automatyki budynku.
 • Gdy użytkownik chce zostać przeszkolonym w zakresie prawidłowej obsługi pompy.
 • Gdy pompa musi być niezawodnym ogniwem ważnej instalacji produkcyjnej/użytkowej.
 • Tam gdzie ustawienie (nastawy) jest krytyczne dla żywotności produktu firmy Grundfos, np. w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody, protokólarne przekazanie do eksploatacji jest nie tylko zalecane, ale wymagane.
 • Tam gdzie istotne jest bezpieczeństwo, np. w instalacji do dezynfekcji.

Protokólarne przekazanie dokonywane jest krok po kroku według określonej procedury, której rezultatem będzie protokół zawierający ustawienia pompy.
Prosimy nie wahać się skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Grundfos, aby zorganizować protokólarne przekazanie nowo zamontowanego produktu firmy Grundfos do eksploatacji.

Zalecane części zamienne

Chociaż strategią firmy Grundfos jest dostarczenie naszym klientom możliwie najlepszych rozwiązań pompowych, to długa eksploatacja będzie skutkowała w określonych sytuacjach zużyciem niektórych elementów konstrukcji. Jeśli wymagany jest jak najkrótszy czas przestoju w pracy, lub jeśli pompa jest zamontowana w niedostępnej okolicy, gdzie dostawa części zamiennych może zabierać dużo czasu, wskazane jest posiadanie na miejscu małego zapasu zalecanych części zamiennych.
Aby uzyskać informację o zalecanych częściach zamiennych lub zestawach serwisowych dla Twojego produktu firmy Grundfos, prosimy nie wahać się skontaktować z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

Działanie

Eksploatacja

Umowa serwisowa zawarta z firmą Grundfos gwarantuje efektywną i nieprzerwaną pracę Twojej instalacji pompowej i daje Ci dostęp do punktów serwisowych firmy Grundfos i autoryzowanych partnerów serwisowych na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Profilaktyka jest lepsza, i mniej kosztowna, niż leczenie

Gdy już zakupią Państwo swoją pompę, będziecie chcieli, aby działała wydajnie i niezawodnie, wtedy formalna umowa serwisowa z firmą Grundfos zapewni Wam spokojną głowę. Ma to również zdrowy sens ekonomiczny, dając użytkownikowi stały przegląd budżetu na utrzymanie i dostęp do znaczących rabatów.

Państwo po prostu określają zakres serwisu dla swoich potrzeb - a następnie umożliwiają nam wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych, aby zapobiegać przestojom w pracy. Oferujemy trzy rodzaje Umowy serwisowej, dostępne dla wszystkich pomp:

 • Podstawowa
 • Rozszerzona
 • Pełna.

Którakolwiek zostanie wybrana, serwis będzie zawsze wykonywany przez specjalnie wyszkolony personel.

Opłacalny wybór

Prawidłowe utrzymanie pomp może zredukować zużycie energii nawet o 50 %, a w przypadku szeregu pomp pracujących razem jedna wadliwa pompa może wywierać niekorzystny wpływ na wszystkie pozostałe. Umowa serwisowa z firmą Grundfos utrzymuje całkowity koszt eksploatacji pompy na minimalnym poziomie, ponieważ dokładne rozważenie przez nas kosztów cyklu życia wszystkich naszych produktów pozwoliło nam poznać realne koszty posiadania naszych pomp.

Podpisanie umowy serwisowej, i pozwolenie naszym wysoko wykwalifikowanym technikom serwisu na obsługę Państwa pomp, stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami. Regularne serwisowanie i konserwacja pomp zapewniają to, że pracują one z optymalną sprawnością. Serwis firmowy Grundfos będzie konserwował i naprawiał Państwa pompy a nasi specjaliści mogą również doradzać w sprawach dotyczących sprawności, sugerując jak oszczędzać pieniądze w długim okresie czasu.

Naprawa i utrzymanie istniejącej instalacji pompowej

Oczywiście zawsze mogą Państwo wezwać firmę Grundfos do naprawy i konserwacji pomp zakupionych od nas. Grundfos może naprawić Wasze pompy tak, żeby uzyskiwały te samo osiągi co nowe, lecz ważne jest, aby pamiętać, że w długim okresie czasu unowocześnienie, lub nawet zamiana pompy, może być tańsze niż jej naprawa. Aby zobaczyć jaki to ma sens z biznesowego punktu widzenia, patrz punkt Nowsze wersje i zamiana.

Skuteczny serwis – gdziekolwiek jesteś

Serwis firmy Grundfos jest zawsze blisko. Wraz z naszymi lokalnymi, autoryzowanymi partnerami serwisowymi oferujemy ogólnoświatowy serwis, a pomoc wysoko wykwalifikowanych specjalistów od pomp nigdy nie jest daleko, czy to potrzebna jest natychmiastowa konsultacja, czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach poczynienia oszczędności.

System zdalnego zarządzania Grundfos Remote Management

System Grundfos Remote Management (zdalne zarządzanie z firmy Grundfos) to ekonomiczny, pewny i niezawodny sposób monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi z komputera osobistego podłączonego do internetu, po bardzo niskich kosztach.


Łącząc pompy i ludzi

Dzięki pewnemu i niezawodnemu systemowi zdalnego prowadzenia ruchu można monitorować i kierować pracą instalacji pompowych z komputera osobistego podłączonego do internetu, po bardzo niskich cenach.

Grundfos Remote Management to ekonomiczny i prosty system do monitorowania i prowadzenia ruchu instalacji pompowych w budynkach komercyjnych oraz infrastrukturze zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Redukuje on potrzebę kontroli na miejscu, a w przypadku alarmu lub ostrzeżenia powiadamiane są bezpośrednio odpowiednie osoby.

Ten system oferuje szerszy zakres korzyści i funkcjonalności w porównaniu do monitoringu opartego na telefonie komórkowym. W przypadku, gdy nie jest wymagana zdalna automatyzacja procesu, Grundfos Remote Management jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania i zdalnego sterowania, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition = sterowanie nadzorcze i zbieranie danych). Początkowa inwestycja jest minimalna, a niska opłata stała pokrywa koszty przesyłu danych, hostingu i wsparcia systemu, włącznie z tworzeniem kopii zapasowych wszystkich danych.

Efektywne zarządzanie alarmami

Za pomocą harmonogramu dyżurów ten nowy system telemetryczny zapewnia to, że komunikaty alarmowe ze sterowników na miejscu przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich osób. Z komputera osobistego w dowolnym miejscu zarządzający systemem może się zalogować i zaplanować, kto ma otrzymywać komunikaty alarmowe z poszczególnych instalacji w określonych porach dnia. Zarządzający mogą planować na lata do przodu i łatwo wprowadzać codziennie odstępstwa od harmonogramu.

Optymalizacja serwisu i konserwacji

Zmiany w osiągach pomp mogą być śledzone przy użyciu wykresów trendu generowanych automatycznie przez system. To może zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia w instalacji, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania serwisowe i konserwacyjne.

Interfejs komunikacyjny (modem CIU27) umożliwia transmisję danych z Twoich pomp Grundfos i sterowników za pośrednictwem GPRS/SMS. Wbudowana uniwersalna płytka drukowana we/wy umożliwia podłączenie czujników i łączników.

Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, tak aby wybrać najbardziej odpowiednią pompę dla danego zastosowania.

Oprócz tego do dyspozycji jest wszechstronna funkcja wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcja tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.
Możliwe jest wyeksportowanie wszystkich tych dokumentów w najbardziej popularnych formatach plików, jak gif, bmp, txt, dxf, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS dostępny jest na płycie CD-ROM, a w wersji on-line, zwanej WebCAPS, dostępny jest na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.

Części zamienne

Części zamienne

Części zamienne

BYĆ odpowiedzialnym, to jeden z kluczowych motywów postępowania w firmie Grundfos. Dlatego jest dla nas ważne, aby nasze pompy były projektowane tak, żeby miały niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. Dlatego oferty serwisowe firmy Grundfos, włączając części zamienne i zestawy do zamiany, są definiowane już w fazie opracowania.
Propozycje serwisu dostosowane do potrzeb klienta, zamawianie on-line i szybko reagujące centra dystrybucyjne sprawiają, że części docierają do Ciebie, gdy ich potrzebujesz.

Lista zalecanych części zamiennych

Lista taka zawiera części, które należy mieć na miejscu, aby móc serwisować swoje pompy. Takie rekomendacje można znaleźć na stronach produktów w naszym programie narzędziowym WebCAPS.

Specjalnie dobrane zestawy serwisowe

Zestawy serwisowe zawierają wszystko, co jest potrzebne do określonych prac konserwacyjnych i naprawczych, włącznie z instrukcjami demontażu, wymiany i ponownego montażu.


24-godzinna usługa dostawy części zamiennych

Aby mieć całkowitą pewność, że nie będą Państwo musieli czekać, możemy odłożyć zapas części zamiennych, które są krytyczne dla działania Waszej instalacji. To sprawi, że będą dostępne dla Ciebie, gdy tylko będą potrzebne.

10-letnia gwarancja

Części zamienne do pomp Grundfos, które zostaną zakupione dzisiaj, będą ciągle dostępne przez 10 lat - to jest nasza gwarancja dla Ciebie.

Kontakt
Biuro sprzedaży

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Punkt serwisowy

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl