Produkty

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 71 do 80 spośród 118 wyników
Pompy ppoż. HSEF dopuszczone przez FM zgodnie z NFPA 20
Pompy HSEF przeznaczone są do użycia w urządzeniach zwalczających pożary do zasilania wodą bębnów węży pożarniczych, hydrantów przeciwpożarowych lub instalacji tryskaczowych.
Pompy ppoż. HSEF dopuszczone przez FM zgodnie z NFPA 20
Pompy HSEF przeznaczone są do użycia w urządzeniach zwalczających pożary do zasilania wodą bębnów węży pożarniczych, hydrantów przeciwpożarowych lub instalacji tryskaczowych.
PRODUKTY
PRODUKTY
Przepompownie przydomowe - PEHD-R
W pełni zautomatyzowane urządzenia zbiornikowo-tłoczniowe nie wymagające stałej obsługi
Przepompownie przydomowe PEHD
W pełni zautomatyzowane urządzenia zbiornikowo-tłoczniowe nie wymagające stałej obsługi
Przepompownie PUST
Pełny typoszereg modułowych przepompowni
Przepompownie sieciowe z betonu
Przeznaczone są do transportu lub podnoszenia na wyższy poziom ścieków sanitarnych, komunalnych, opadowych, wód drenażowych, odwodnieniowych, odcieków ze składowisk odpadów, ścieków przemysłowych.
Przepompownie sieciowe z polimerobetonu
Kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczne, przeznaczonymi do współpracy z kanalizacją ciśnieniową lub grawitacyjną
Przepompownie z laminatu
Kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczniowe przeznaczonymi do współpracy z kanalizacją ciśnieniową lub grawitacyjną
RMQ | monitorowanie i sterowanie układami gromadzenia wody deszczowej
Jednostki do monitorowania i sterowania układami wykorzystania wody deszczowej wg normy EN 1717