Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody pitnej
Przegląd

Nawet mając dobre źródło wody, należy wziąć pod uwagę uzdatnianie wody, aby zapewnić dobrą jej jakość. Uzdatnianie wody oznacza te procesy, które są wykorzystywane do uczynienia wody bardziej akceptowalną dla założonego odbiorcy i zagwarantowania, że rygorystyczne normy jakości dla konsumentów będą utrzymywane. Grundfos może dostarczyć rozwiązania pompowe do separacji ciał stałych za pomocą oczyszczania mechanicznego, jak sedymentacja i filtracja, i rozwiązanie systemu dozowanie dla zabiegów chemicznych, takich jak dezynfekcja i koagulacja.

Na przykład, rozpuszczone substancje, które zostały usunięte podczas uzdatniania wody pitnej, zawierają wapń i magnez z twardej wody, siarkę i dwutlenek węgla z wody kwaśnej, żelazo z wody czerwonej, mangan z wody brązowo-czarnej, azotany z wód skażonych nawozami, gazowy siarkowodór z wody o zapachu zgniłych jaj oraz osady i substancje organiczne z zmętniałej wody, gdzie mogą być również rozpuszczone, w wysokich stężeniach, minerały. Inne możliwe rodzaje przeznaczenia wody mogą dotyczyć procesów przemysłowych lub zastosowań medycznych.

Układy pompowe firmy Grundfos rozciągają się od pomp głębinowych do pomp z wlotem osiowym oraz naszej bardzo udanej pionowej, wielostopniowej pompy odśrodkowej (CR). Nasz pełny typoszereg układów pomp dozujących przeznaczony jest do dużych i małych wydajności, i bazujące na różnych technologiach; akcesoria elektroniczne i elektrochemiczne zapewniają pełną kontrolę; a w pełni automatyczne systemy, ze sterownikami PLC, służą do przygotowania suchego materiału i niezawodnego dozowania.

Proekologiczne funkcjonalnie stacji uzdatniania wody wymaga, aby rozwiązanie pompowe było trwałe i zapewniające efektywność ekonomiczną oraz bezawaryjną pracę. Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności.

Zewnętrzne przetwornice częstotliwości (CUE) dla napędów z zmienną prędkością obrotową oraz zabezpieczenie silnika (MP204) do monitorowanie stanu silnika zapewniają optymalne dostosowanie do zmieniających się warunków. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, układami elektrycznymi, i wszystkimi innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, dające najlepszą możliwą sprawność.  

Rozwiązania firmy Grundfos są zaprojektowane specjalnie do instalacji pompowych i wszystkie komponenty są w pełni zintegrowane od samego początku. Analizy kosztu cyklu życia wykazały, że ten pozornie skomplikowany i kosztowny proces przynosi wymierne korzyści dla właścicieli. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Zastosowania
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl