Zrównoważona koncepcja gospodarki wodnej

Ujęcie wody surowej

Czystsza woda - bardziej ekologiczne środowisko

Uzdatniamy ścieki, oczyszczając je do poziomu czystości, który można ponownie wykorzystać. Zarówno w celach technicznych, jak i rekreacyjnych, ponowne wykorzystanie wody jest zrównoważoną metodą ochrony lokalnego środowiska wodnego. Istnieją dodatkowe zalety ponownego użycia wody. Bakterie E-coli są usuwane ze ścieków, dzięki czemu są bezpieczne do nawadniania. Jednakże substancje odżywcze nie są usuwane z oczyszczonych ścieków i dlatego przyczyniają się do wzrostu różnych upraw. Może to dodatkowo zmniejszyć przyszłe koszty nawożenia.

Stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Mobilne stacje uzdatniania wody Rozwiązaniem globalnego kryzysu wodnego jest oczyszczanie ścieków - w miejscu źródła ich powstawania! Aby uzdatniać i oczyszczać wodę lokalnie, musimy polegać na oczyszczalniach satelitarnych. Zastępując potrzebę intensywnych inwestycji infrastrukturalnych w rurociągi i przepompownie, mobilna oczyszczalnia Grundfos BioBooster może zostać umieszczona w odległych obszarach położonych daleko od scentralizowanych miejskich oczyszczalni ścieków. Ścieki są uzdatnianie na miejscu zanieczyszczenia, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania zrównoważonego środowiska.

Łatwość montażu

Od kontaktu do uruchomienia w zaledwie 7 miesięcy

Mocny w działaniu

  • Membrane Biological Reactor (MBR) zapewnia doskonałą jakość ścieków poprzez usunięcie wszystkich konkretnych materiałów i bakterii
  • Membrana ceramiczna o doskonałej trwałości i wytrzymałości w przypadku obrastania
  • Zaawansowana kontrola z wykorzystaniem najnowszych czujników on-line pozwalających na bardzo niskie zapotrzebowanie na obsługę, pomimo zaawansowanych technologii obróbki stosowanych w rozwiązaniu
  • SCADA umożliwia pracę bezobsługową i zdalną obsługę przez specjalistów Grundfos BioBooster, w razie potrzeby.