Centrum kontroli wody


 
 

Przegląd

Rozwiązania pompowe są częścią złożonych systemów, których wszystkie elementy muszą sprawnie współpracować, zapewniając bezusterkową i bezprzerwową pracę. Grundfos opracował typoszereg wyspecjalizowanych modułów komunikacji i elementów sterowania pokrywający każde możliwe zapotrzebowanie, począwszy od czujników, poprzez podzespoły magistrali BUS, do elementów zdalnego sterowania i oprogramowania dostosowywanego do indywidualnych wymagań. Rozwiązania firmy Grundfos mogą komunikować się z 95% standardów komunikacji dostępnych na rynku.

Sterowniki dedykowane Dedicated Controls umożliwiają łatwe sprawdzenie typowych i specjalnych funkcjonalności, jak optymalizacja zużycia energii i oferują łatwy do obsługi interfejs systemu SCADA. Narzędzia programowe umożliwiają zapamiętanie danych rozruchowych dla następnej przepompowni, co pozwala na szybki rozruch i odbiór ze zmniejszonym ryzykiem. Aby umożliwić komunikację z centralnym systemem SCADA lub nadrzędnym sterownikiem, systemy monitoringu i sterowania firmy Grundfos zawierają interfejsy komunikacji typu "włącz i pracuj" (ang. plug-and-play).

Systemy wodociągowe charakteryzują się wielkimi fluktuacjami zapotrzebowania. Szereg sterowników poziomu firmy Grundfos oferuje wysoce niezawodny monitoring i sterowanie pracą do sześciu pomp, przy czym mogą one współpracować z zabezpieczeniem silnika i przetwornicami częstotliwości. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami. Specjaliści firmy Grundfos w dziedzinie monitoringu i sterowania mogą wziąć udział w ustaleniu właściwego rozwiązania w oparciu o Państwa cele określone dla danej konfiguracji.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Grundfos jest dostawcą rozwiązań. Oferujemy wszystkie opcje sterowania, monitoringu i gromadzenia danych, jakie mogą być potrzebne. A wszystkie wykorzystują otwarty protokół komunikacji, a więc są w pełni kompatybilne z wybranym przez Ciebie systemem zarządzania.

Rozpocznij przegląd interaktywny

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Grundfos jest dostawcą rozwiązań. Oferujemy wszystkie opcje sterowania, monitoringu i gromadzenia danych, jakie mogą być potrzebne. A wszystkie wykorzystują otwarty protokół komunikacji, a więc są w pełni kompatybilne z wybranym przez Ciebie systemem zarządzania.

Rozpocznij przegląd interaktywny

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Grundfos jest dostawcą rozwiązań. Oferujemy wszystkie opcje sterowania, monitoringu i gromadzenia danych, jakie mogą być potrzebne. A wszystkie wykorzystują otwarty protokół komunikacji, a więc są w pełni kompatybilne z wybranym przez Ciebie systemem zarządzania.

Rozpocznij przegląd interaktywny

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email