Oczyszczanie trzeciego stopnia

Przegląd

Wyrzut oczyszczonych ścieków do obszarów wrażliwych ekologicznie lub użycie tej wody do nawadniania wymaga oczyszczania trzeciego stopnia w postaci filtracji i/lub dezynfekcji, co nazywane jest fazą polerowania wód odpadowych. Grundfos może dostarczyć układy pompowe przystosowane do zmiennego zapotrzebowania w tym etapie oczyszczania ścieków.

Filtry piaskowe to najpowszechniej stosowana technologia, lecz do filtracji można użyć także innych, takich jak filtry bębnowe i membrany. Niezależnie od zastosowanej technologii filtracji przez układ pompowy musi być utrzymywany niezawodny przepływ i ciśnienie, tak w celu zasilania, jak i przepłukiwania wstecznego filtrów. Substancje zanieczyszczające są zatrzymywane w filtrze poprzez cedzenie, przylepność i intercepcję. Zatrzymane cząstki powodują wzrost strat ciśnienia w filtrze i muszą być usuwane albo w sposób ciągły albo wtedy, gdy spadek ciśnienia osiągnie określoną wartość graniczną.

Prawidłowe zasilanie filtrów zapewniają nasze układy pomp odśrodkowych, o szeregu różnych wydajności, do montażu suchego lub głębinowego. Zastosowanie typoszeregu wielostopniowych systemów podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC oznacza zapewnienie wystarczającego ciśnienia do przepłukiwania wstecznego.

Po filtracji, a przed odprowadzeniem, woda może być dezynfekowana. Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności, bazujące na różnych technologiach dezynfekcji. Systemy dezynfekcji firmy Grundfos mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb i wymagań odnośnie dozowania.

Dezynfekcja używana jest w zakresie oczyszczania wód odpadowych w celu istotnego zmniejszenia liczby mikroorganizmów a tym samym podniesienia jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Oczyszczanie chemiczne, stosowane obecnie w większości oczyszczalni ścieków, jest jedną z najbardziej skutecznych metod dostępnych obecnie.

Posiadając pełny asortyment akcesoriów elektronicznych, firma Grundfos oferuje kompletne układy sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem. Grundfos posiada specjalistyczną wiedzę potrzebną do tego zadania i może dobrać stację dozowania wykorzystującą chemikalia albo jako koncentraty albo jako roztwory gotowe do użycia, odpowiednio do Państwa wymagań, stosownych procedur bezpieczeństwa, zasad przechowywania chemikaliów oraz istniejącego układu.

Tradycyjnie użycie związków chloru jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej wód odpadowych. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2). Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego i dozującego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email