Wody powierzchniowe


 
 

Przegląd

Pobierane wód powierzchniowych z płytkich odwiertów na brzegu jeziora lub rzeki dostarcza wody, którą łatwo się uzdatnia, ponieważ jest filtrowana w sposób naturalny. Tam, gdzie wymagany jest pobór znacznych ilości wody, wody powierzchniowe dają świetne uzupełnienie źródeł nieskazitelnie czystej wody, jak woda źródlana i gruntowa.

Grundfos może dobrać rozwiązania pompowe, które będą uwzględniały zmienne zapotrzebowanie na wodę ze źródeł wody powierzchniowej. Sezonowe zmiany poziomu wody w rzekach i jeziorach oznaczają, że dla takich zastosowań, gdzie okresowo występują jeszcze wysokie, niedające się opanować stany wody, idealne są wielostopniowe pompy głębinowe SP.

Ponieważ jeziora i rzeki mogą być wystawione na dopływ zanieczyszczeń i pestycydów, należy starannie utrzymywać równowagę pomiędzy powolnym filtrowaniem przez studnie na brzegu jeziora lub rzeki a optymalną dezynfekcją chemiczną. Uzupełnienie zaletami płynącymi ze zdalnego sterowania może dać oszczędności wynoszące do 20% w zakresie poboru mocy, chemikaliów i testowania podczas końcowego uzdatniania wody.

W pełni zautomatyzowane systemy dezynfekcji, opracowane przez firmę Grundfos, oferują proste rozwiązanie metod dezynfekcji bazujących na użyciu chloru. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2).

Integrując napędy o zmiennej prędkości z podzespołami zabezpieczenia silników, Grundfos może oferować kompletne układy, których elementy są przygotowane do współpracy. Przetwornice częstotliwości CUE reprezentują jeden z najbardziej wyczerpujących i wszechstronnych typoszeregów zewnętrznych napędów o zmiennej prędkości do zastosowań pompowych, pośród dostępnych obecnie na rynku. W połączeniu z prostym w użyciu zabezpieczeniem silnika MP 204 zapewniamy 24-godzinny monitoring i kontrolę wszystkich istotnych parametrów, takich jak suchobieg lub przeciążenie, dla zapewnienia trwałego działania.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do zdalnego monitorowania i utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie możliwe czynności.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email