Przeróbka osadów

Przegląd

W każdej tradycyjnej oczyszczalni ścieków osad jest produktem ubocznym oczyszczania wód odpadowych, i podczas gdy uzdatniona woda może być zrzucana do odbiorników wód zgodnie z wymaganiami pozwolenia na odprowadzanie ścieków, realizacja przeróbki osadów jest bardziej skomplikowana. Generalnie końcowym etapem usuwania może być wykorzystanie do nawożenia ziemi uprawnej, zdeponowanie na składowiskach odpadów lub spalenie przez zewnętrznego partnera, często w procesie wytwarzania energii.

Pompowanie osadu wymaga urządzeń, które mogą utrzymywać lepkie media w ruchu – bez zatykania się. Osad pierwotny musi być pompowany z osadników wstępnych do układu przeróbki osadów, a do realizacji tego zadania trzeba starannie dobrać pompy do przepompowni osadu, w zależności od stężenia osadu i wydatku.

Pompy odśrodkowe, takie jak pompy z wirnikami typu vortex z typoszeregów SE/SL lub S firmy Grundfos, są często używane do tego celu, ponieważ są przeznaczone do długotrwałego użytku w ciężkim środowisku. Do pompowania osadu preferowane są pompy montowane jako suchostojące, ponieważ umożliwia to częste kontrole i ułatwia konserwację.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Grundfos dostarcza również zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości (Grundfos CUE) oraz zabezpieczenie silnika (MP204) do monitorowania stanu silnika, co zapewnia jego optymalną pracę.

Zagęszczanie/odwadnianie osadu

Głównym celem zagęszczania/odwadniania osadu jest zminimalizowanie objętości osadu, a tym samym zredukowanie wymaganej wielkości i wydajności późniejszych procesów i urządzeń do oczyszczania. Poza tym zmniejszenie zawartości wody obniża zużycie energii do podgrzewania osadu w fermentatorze. Sprawność odwadniania zależy od typu zastosowanych urządzeń i jakości osadu.

Grundfos może dostarczyć w pełni automatyczne systemy, kontrolowane sterownikami programowalnymi PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania koagulatorów organicznych i polielektrolitów. Grundfos posiada specjalistyczną wiedzę potrzebną do tego zadania i może dobrać stację dozowania wykorzystującą chemikalia w formie koncentratów, roztworów gotowych do użycia lub chemikaliów suchych, zgodnie z Państwa wymaganiami.

Osad może być odwadniany bezpośrednio ze zbiornika zagęszczania lub zbiornika magazynowego osadu. Zwykle osad jest zagęszczany grawitacyjnie w zbiorniku zagęszczania lub poprzez odwadnianie mechaniczne w prostych zespołach odwadniających, które w prosty sposób usuwają wodę z osadu. W celu wzmocnienia procesu formowania się dużych kłaczków osadu można dodawać polielektrolity.

Usuwanie wody odbywa się za pomocą pomp z typoszeregów SE/SL i S firmy Grundfos, które zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku i kierowania przepływem, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone.

Dla zabezpieczenia jednorodnego stężenia osadu zbiorniki mogą być wyposażone w wolnoobrotowe mieszadła AMG. Mieszadła firmy Grundfos charakteryzujące się mocną budową z materiałów odpornych na korozję, prostym serwisem i konserwacją oraz bezusterkową pracą w ciężkim środowisku.

Fermentacja osadu

Osad jest często przerabiany przy użycie różnych technik fermentacyjnych, celem których jest zredukowanie ilości materii organicznej a także chorobotwórczych mikroorganizmów obecnych w ciałach stałych. Obecnie stosunkowo łatwo jest eksploatować fermentatory, dla których oprócz relatywnie wysokich temperatur wymaganych w procesie fermentacji osadu, wymagany jest czas retencji wynoszący od 25 do 30 dni. W tym procesie możne być używane mieszadło wolnoobrotowe AMG.

Na skutek biologicznej degradacji materiału organicznego w układzie tym będzie powstawał biogaz. Biogaz może być wykorzystywany w systemach elektrociepłowni przydomowych (ang. CHP), gdzie produkowane jest ciepło i elektryczność.

W dużych oczyszczalniach ścieków najszerzej stosowaną metodą przeróbki osadów jest fermentacja anaerobowa. Fermentacja anaerobowa skutkuje dalszą degradacją osadu w warunkach beztlenowych, redukując całkowitą zawartość materii organicznej o 40 do 60%.

Po fermentacji odbywa się końcowe odwadnianie. Odwodniony osad należy należy rozdysponować w bezpieczny sposób, na przykład poprzez spalanie w celu wytworzenia energii.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email