Sedymentacja

Przegląd

Sedymentacja to proces fizycznego oczyszczania wody w drodze osadzenia ciał stałych zawieszonych w wodzie na dnie zbiornika pod wpływem grawitacji. Jednym z wymagań zapewniających prawidłową sedymentację jest zawsze delikatne poruszanie płynem za pomocą układu pomp, które są zaprojektowane tak, aby zapobiegać kontaktowi osadu z podstawowymi częściami pompy, co zmniejsza ich zużycie.

Grundfos może dostarczyć układy pompowe, które spełniają te wymagania, a poza tym posiada szereg rozwiązań dezynfekcyjnych, które pomagają zwiększyć szybkość opadania zawieszonego materiału i podwyższyć jakość wody.

Utrzymywanie spokojnego i kontrolowanego przepływu w zbiorniku sedymentacyjnym oraz przemieszczanie wody z jednego zbiornika do drugiego stawia wiele wymagań rozwiązaniom pompowym. Układy pompowe firmy Grundfos pokrywają zakres od ogromnych pomp z dzielonym korpusem i pomp diagonalnych, gdzie nacisk położony jest bardziej na przemieszczanie wody niż na zwiększanie ciśnienia, do naszych pionowych, wielostopniowych pomp odśrodkowych (CR), które odniosły wielki sukces – pokrywając również zapotrzebowanie na wszystkie pośrednie wymagania ruchowe.

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Poprawa jakości wody za pomocą skutecznego, ekonomicznego systemu do przygotowywania suchego materiału jest w coraz większym stopniu wykorzystywana do uzdatniania wody. Grundfos może dostarczyć w pełni automatyczne systemy, kontrolowane sterownikami programowalnymi PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania koagulatorów organicznych i polielektrolitów.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email