Chłodnictwo


 
 

Przegląd

Chłodnictwo

Pompy chłodnicze firmy Grundfos są idealne dla obiegowych czynników chłodniczych w zastosowaniach z temperaturą poniżej 0°C. Pracują sprawnie, niezawodnie i bez odchyleń od nastawionej temperatury.

Podczas gdy standardowe jednostopniowe pompy odśrodkowe sprawnie przetłaczają solankę i glikol, wielostopniowe pompy odśrodkowe zostały zoptymalizowane specjalnie do obsługi bardziej niebezpiecznych, i wymagających wyższych ciśnień, czynników chłodniczych, takich jak dwutlenek węgla i amoniak.

Pompa wielostopniowa może zostać dostarczona ze sprzęgłem magnetycznym (MAGdrive) lub z silnikiem z mokrym wirnikiem, co skutecznie eliminuje ryzyko niebezpiecznego wycieku a to z kolei zapewnia pełne bezpieczeństwo środowiska pracy. Dodatkowo zdolność wymuszania obiegu dwutlenku węgla pozwala wyspecjalizowanym pompom firmy Grundfos wnosić swój wkład na rzecz bardziej zielonego świata. Szczególnie w krajach trzeciego świata, gdzie środki są skąpe, ma sens możliwość użycia naturalnego czynnika chłodniczego, jakim jest dwutlenek węgla, zamiast wytwarzania kosztownych syntetycznych czynników chłodniczych.

Oprócz naszej bogatej linii pomp wysokiej jakości do pierwotnych czynników chłodniczych firma Grundfos oferuje również specjalny typoszereg pomp do wtórnych czynników chłodniczych, pracujących bezawaryjnie w temperaturach dochodzących do -60°C. Oczywiście wszystkie rozwiązania chłodnicze mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań.

 

Ważne uwagi

  • Grundfos oferuje obszerny typoszereg pomp, które spełniają wymagania dyrektywy ATEX.

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email