Woda z odzysku


 
 

Przegląd

Woda z odzysku to wody odpływowe po obróbce w celu usunięcia ciał stałych i określonych zanieczyszczeń, którą następnie dopuszcza się do wnikania w formację wodonośną ziemi, nie wypuszczając jej jednak do wód powierzchniowych. Takie uzupełnianie często jest realizowane poprzez użycie obrobionych ścieków do nawadniania ziemi.

Odzyskiwana woda wymaga uzdatnienia w celu usunięcia substancji zanieczyszczających, a dokonuje się tego zwykle w procesach mechanicznych, chemicznych i biologicznych. Grundfos może dostarczyć urządzenia i wyposażenie dla wszystkich rodzajów recyklingu wód odpływowych a także, w zależności od rodzaju pozwolenia na zrzut posiadanego przez właściciela, do dezynfekcji końcowej.

W pełni zautomatyzowane systemy dezynfekcji, opracowane przez firmę Grundfos, oferują proste rozwiązanie metod dezynfekcji bazujących na użyciu chloru. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2).

Grundfos może dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Integrując napędy o zmiennej prędkości z podzespołami zabezpieczenia silników, Grundfos może oferować kompletne układy, których elementy są przygotowane do współpracy. Przetwornice częstotliwości CUE reprezentują jeden z najbardziej obszernych i wszechstronnych typoszeregów zewnętrznych napędów o zmiennej prędkości do zastosowań pompowych, pośród dostępnych obecnie na rynku. W połączeniu z prostym w użyciu zabezpieczeniem silnika MP 204 zapewniamy 24-godzinny monitoring i kontrolę wszystkich istotnych parametrów, takich jak suchobieg lub przeciążenie, dla zapewnienia stabilnego działania.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email