Produkcja mleka w proszku


 
 

Przegląd

Mleko w proszku

W zakresie produkcji mleka w proszku typoszereg pomp sanitarnych firmy Grundfos zawiera doskonałe rozwiązania dla każdego etapu tego procesu. Począwszy od odbioru mleka do pakowania gotowego produktu wszystkie operacje wykonywane są z wielką precyzją i ostrożnością, co zapewnia wysoką jakość produktu finalnego.

Odbiór mleka: W zdecydowanej większości mleczarni mleko jest transportowane z cysterny do zbiorników za pomocą jednostopniowej pompy odśrodkowej. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie, dostępna jest pompa wielostopniowa. W celu zupełnego opróżniania cysterny z mleka możemy dostarczyć jednostopniową pompę samozasysającą, która sama wytwarza podciśnienie.

Obróbka mleka: Podczas procesu obróbki jednostopniowa pompa odśrodkowa transportuje mleko z jednego zbiornika do drugiego, natomiast pompa z wlotem osiowym umożliwia szybkie podgrzanie mleka w celu zabicia wszystkich bakterii – oraz równie szybki proces chłodzenia. Szybka pasteryzacja jest decydująca dla ochrony smaku mleka.

Proces: W produkcji mleka w proszku istotne jest przedłużenie okresu jego przechowywania. Mleko jest pasteryzowane przy użyciu jednostopniowych pomp odśrodkowych a następnie transportowane do szczelnych zbiorników, gdzie odbywa się proces odparowania. Wielostopniowe pompy odśrodkowe firmy Grundfos przeznaczone są do wytworzenia wysokiego ciśnienie, zapewniającgo odparowanie mleka do stanu pełnej suchości. W trakcie procesu odparowywania ciecz o coraz większej lepkości jest ostrożnie przetłaczana za pomocą pomp krzywkowych.

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG. Niektóre modele posiadają także certyfikat 3A.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji mogą potencjalnie powodować korozję, należy wybrać mechaniczne uszczelnienia wału typu SiC/SiC.

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email