Urządzenia do mycia części


 
 

Przegląd

Urządzenia do mycia części

Dzięki możliwość dopasowania do indywidualnych wymagań pod względem wydajności i ciśnienia pompy firmy Grundfos doskonale nadają się do stosowania w urządzaniach do mycia części w przemyśle.

Jedno- i wielostopniowe pompy odśrodkowe mogą pracować z mediami o temperaturze do 180°C i ciśnieniu do 40 bar w dwóch rodzajach zastosowań:

  • Myjnie skrzynkowe
  • Myjnie tunelowe

Oprócz typoszeregu standardowych pomp do urządzeń do mycia części Grundfos oferuje również specjalne pompy przeznaczone do tłoczenia różnych mediów. Gdy woda zawiera olej, materiał uszczelnienia wału musi być odporny na działanie tej specyficznej cieczy – podczas gdy szczególnie agresywne detergenty wymagają tego, żeby również materiał pompy został dobrany tak, aby sprostał temu wyzwaniu.

Oczywiście wszystkie pompy do urządzeń do mycia części mogą być dostarczane wraz z pompami dozującymi, które precyzyjnie dozują detergent i rozpuszczalniki.

 

 

Ważne uwagi

  • Jeśli urządzenie jest używane do mycia rozmaitych części, ważne jest zapewnienie tego, żeby pompy zostały tak zaprojektowane, aby były odporne na wszystkie stosowane detergenty i chemikalia.

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email