Ogrzewanie i chłodzenie geotermalne


 
 

Przegląd

Ogrzewanie i chłodzenie geotermiczne

Jako dodatkową możliwość ogrzewania i chłodzenia można wykorzystać temperaturę gruntu. Do ogrzewania i chłodzenia można wykorzystać specjalne instalacje pracujące wg zapotrzebowania jako instalacje chłodzące lub grzewcze. W okresie zimowym instalacje te przekazują ciepło z głębi ziemi do budynku. W okresie letnim odprowadzają ciepło z domu poprzez przekazywanie go do gruntu.
Głównym elementem instalacji jest pompa obiegowa oraz rewersyjna pompa ciepła lub agregat chłodniczy. Agregat chłodniczy składa się ze skraplacza, parownika, kompresora i zaworu rozprężnego. Skraplacz wykorzystywany jest do ogrzewania i obiegu wody w okresie zimowym, podczas gdy parownik jest wykorzystywany do chłodzenia tej samej wody w obiegu w okresie letnim. czynnikiem chłodzącym jest freon.

Uwagi:
Pompa obiegowa musi być zdolna do pracy z cieczą o temperaturze
od +6 do +55 °C.

Ciepło z ziemi

Podczas ogrzewania (w okresie zimowym), odparowanie freonu jest uzyskiwane przy wykorzystaniu mieszaniny glikolu z wodą (przy temperaturze – 17 °C). W ziemi mieszanina zanim trafi z powrotem do parownika, zostaje ogrzana. Następnie gaz freonowy jest sprężany i przekazywany do skraplacza dostarczając ciepła wodzie będącej w obiegu. Podczas chłodzenia (w okresie letnim) odparowanie freonu jest uzyskiwane przy wykorzystaniu mieszaniny glikolu z wodą. W ziemi mieszanina zostaje schłodzona, zanim powóci do skraplacza.
Płynny freon jest rozprężany i przekazywany do parownika aby zaabsorbować ciepło w wody będącej w obiegu.

Ciepło z wody gruntowej

Pompa głębinowa pompuje wodę gruntową charakteryzującą się stałą temperaturą w okresie zimowym do parownika, a wokresie letnim do skraplacza. Schłodzona lub ogrzana woda powraca do źródła poprzez dyspersję. Sposób przekazywania ciepła z wody będącej w obiegu
jest taki sam jak w poprzednio omawianej istalacji (ciepło z ziemi).

Uwagi:
Lokalne przepisy mogą zabraniać stosowania tego typu instalacji ze względu rozpraszanie zimniej wody. Należy zawsze zapoznać się uprzednio z lokalnymi przepisami.

Ciepło z powietrza

Parowanie freonu w okresie zimowym i skraplanie w okresie letnim jest uzyskiwane przy wykorzystaniu powietrza pochodzącego z zewnątrz budynku. Sposób przekazywania ciepła z wody będącej w obiegu jest taki sam jak
w poprzednio omawianej istalacji (ciepło z ziemi).

Uwagi:
Minimalna temperatura zewnętrzna wynosi w przybliżeniu 0 °C.
Obniżenie temperatury poniżej tej wartości uniemożliwia poprawne i sprawne funkcjonowanie instalacji.

MAGNA3

Otwórz

MAGNA3

Małe, średnie i duże pompy obiegowe i cyrkulacyjne wyposażone w urządzenia do komunikacji i silnik z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej

SP

Otwórz

SP

Pompy głębinowe do nawadniania, zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia i odwadniania

SQ, SQE

Otwórz

SQ, SQE

Pompy Grundfos SQ/SQE tworzą rodzinę pomp głębinowych o średnicy 3"            z wbudowaną elektroniką

TP, TPE

Otwórz

TP, TPE

Do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych w budynkach komercyjnych


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email