Odprowadzanie ścieków


 
 

Przegląd

W przeciwieństwie do sieci wodociągowej, która rozprowadza wodę i zapewnia wystarczające ciśnienie u użytkownika końcowego, transport wód odpadowych wymaga stosowania szerokiego asortymentu pomp do utrzymywania ścieków w ruchu w warunkach stale zmieniającego się ciśnienia. W zależności od topografii terenu i lokalnych przepisów, może być wymagane połączenie kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.

Grundfos może pokryć zapotrzebowanie na wszystkie ewentualności, od wielkich przepompowni, wykonywanych w całości na zamówienie, do prefabrykowanych studzienek z zatapialnymi pompami; od dużych pomp osiowych i diagonalnych, które mogą poradzić sobie z poruszaniem ogromnych ilości wód powierzchniowych lub opadowych przy małej wysokości podnoszenia, do pomp ściekowych z rozdrabniaczami do układów ciśnieniowych z małą ilością wody i małych agregatów odprowadzających do transportu wód odpływowych poza budynki. Ponadto firma Grundfos dostarcza kompletne rozwiązania układów do sterowania i monitorowanie.

Rozwiązania firmy Grundfos są zaprojektowane specjalnie do instalacji pompowych i wszystkie komponenty są w pełni zintegrowane od samego początku. Proekologiczne funkcjonowanie systemu transportu wód odpadowych w długim czasie wymaga, aby rozwiązanie pompowe było trwałe i zapewniające efektywność ekonomiczną oraz bezawaryjną pracę.

Doświadczenie w projektowaniu oznacza, że firma Grundfos może zapewnić rozwiązania optymalizujące zużycie energii, które nie obniżają niezawodności, jest w stanie utrzymać pompy w ruchu podczas projektów wymiany lub renowacji i włącza do rozwiązań zasady minimalizacji ryzyka i zrównoważonego rozwoju. Dokonuje się tego, na przykład, za pomocą symulacji z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) w fazie projektowania, analiz kosztów cyklu życia dla całych systemów pomp, a także audytów pompy w aspekcie optymalizacji zużycia energii.

Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, układami elektrycznymi, i wszystkimi innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, dające najlepszą możliwą sprawność.

Silniki o wysokiej sprawności, opracowane przez firmę Grundfos, połączone z wyspecjalizowanym napędem o zmiennej częstotliwości, spełniają, a w niektórych przypadkach przekraczają, wymagania określone przez przepisy dotyczące sprawności silników elektrycznych, na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą, przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50% i zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Grundfos dostarcza też zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości (Grundfos CUE), sterowniki Dedicated Controls oraz systemy zdalnego zarządzania przez internet (Grundfos Remote Management), które mogą być w pełni zintegrowane z układem pompowym. Sterowniki dedykowane Dedicated Controls umożliwiają łatwe sprawdzenie typowych i specjalnych funkcjonalności pomp, jak optymalizacja zużycia energii i przeciwdziałanie zablokowaniu za pomocą łatwego do obsługi interfejsu systemu SCADA. Systemy monitoringu i kontroli firmy Grundfos zawierają w sobie interfejsy komunikacyjne plug-and-play (podłącz i używaj), które współdziałają z 95% standardów komunikacyjnych dostępnych na rynku.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email