Instalacje kotłowe


 
 

Przegląd

Instalacje kotłowe

Instalacje kotłowe powinny być rozpatrywane oddzielnie dla dwóch różnych typów kotłów:
-naściennych kotłów gazowych
-gazowych/olejowych kotłów stojących

Naścienne kotły gazowe (rys. 1)
Kotły gazowe naścienne są często dostarczane ze specjalną wbudowaną pompą, skonstruowaną w bliskiej współpracy z producentem kotłow. Czasami gazowe kotły naścienne są dostarczane bez wbudowanej pompy. Jeżeli są one wyposażone w standardową pompę obiegową Grundfos, to można stosować do nich wymienne, energooszczędne głowice Grundfos.

Gazowe/olejowe kotły stojące (rys. 2)
Jest wiele typów kotłów stojących. Pompa może być umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz obudowy kotła. Jeżeli wykorzystujesz funkcję redukcji nocnej, pamiętaj aby zainstalować pompę na rurze powrotnej.

Paliwo alternatywne (rys. 3)
Kotły na paliwo alternatywne mogą wykorzystywać różne rodzaje paliwa np. drewno, słomę lub brykiety drewniane. Kotły te z reguły pracują z wyższą temperaturą niż kotły gazowe/olejowe. Różne przepisy lokalne mogą mieć zastosowanie w przypadku tego typu kotłów, jak również producent może określić ograniczenia odnośnie minimalnego przepływu przez kocioł. Minimalny przepływ może być osiągnięty przez użycie mieszającej pompy kotłowej. Pompa kotłowa będzie również zmniejszać różnicę temperatury pomiędzy górną a dolną częścią kotła. Możliwe ograniczenia wymagające stosowania systemów otwartych zwracają szczególną uwagę na konieczność sprawdzenia ciśnienia na wlocie pompy. Z tego powodu oraz ze względu na wysoką temperaturę zalecamy stosowanie pomp dławnicowych typu TP.

Nowa ALPHA2

Otwórz

ALPHA2 - nowa

Pełny typoszereg wysoko sprawnych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych do instalacji ogrzewania i ciepłej wody

ALPHA2 L

Otwórz

ALPHA2 L N

Energooszczędne pompy do cyrkulacji ciepłej wody w domach jednorodzinnych   i wielorodzinnych

ALPHA3

ALPHA3

ALPHA 3 to nasza najnowsza pompa obiegowa przeznaczona do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email