Produkcja lodów


 
 

Przegląd

Lody

Typoszereg pomp sanitarnych firmy Grundfos nadaje się idealnie do produkcji lodów, zapewniając nie tylko wysokie standardy higieniczne, ale również delikatne manipulowanie i dokładne dozowanie w trakcie całego procesu.

Odbiór mleka: W zdecydowanej większości mleczarni mleko jest transportowane z cysterny do zbiorników za pomocą jednostopniowej pompy odśrodkowej. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie, dostępna jest pompa wielostopniowa. W celu zupełnego opróżniania cysterny z mleka możemy dostarczyć jednostopniową pompę samozasysającą, która sama wytwarza podciśnienie.

Obróbka mleka: Podczas procesu przetwarzania jednostopniowa pompa odśrodkowa przekazuje mleko z jednego zbiornika do drugiego, natomiast pompa z wlotem osiowym umożliwia szybkie podgrzanie mleka w celu zabicia wszystkich bakterii – oraz równie szybki proces chłodzenia. Szybka pasteryzacja jest decydująca dla ochrony smaku mleka.

Proces: Śmietanka pochodząca z procesu wstępnej obróbki mleka mieszana jest ze środkiem słodzącym w oddzielnym zbiorniku przy użyciu jednostopniowym pomp odśrodkowych lub pomp krzywkowych. Następnie ciecz jest pasteryzowana dla zabicia wszelkich bakterii i chłodzona do 5°C, za pomocą pomp chłodzących, zanim zostanie przetransportowana do zbiorników magazynowych, gdzie pozostaje w celu dojrzewania. Płynne dodatki, jak dżem, czekolada lub karmel mogą być dokładnie dozowane przy użyciu pomp krzywkowych w końcowym etapie procesu, przed pakowaniem.

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG. Niektóre modele posiadają także certyfikat 3A.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji mogą potencjalnie powodować korozję, należy wybrać mechaniczne uszczelnienia wału typu SiC/SiC.

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email