Woda gruntowa


Przegląd

Woda gruntowa jest najkorzystniejszym źródłem poboru dla komunalnych sieci wodociągowych, zapewniającym stabilne zasilanie wodą filtrowaną przez warstwy ziemi, w porównaniu do zanieczyszczonych wód powierzchniowych i niedoborów wody z rzek i jezior w okresach suszy.

Prawidłowy pobór wody gruntowej jest kluczowy dla zapewnienia najwyższych poziomów optymalizacji i zrównoważonego rozwoju, co z kolei przejawia się w zmniejszonych kosztach cyklu życia. Optymalizacja tego procesu oznacza łączne uwzględnienie szeregu obszarów specjalizacji w zakresie ujęcia z wykorzystaniem studni, takich jak gromadzenie wody gruntowej, studnie czerpalne, dobór pomp głębinowych, sieć rurociągów wody surowej i jakość wody gruntowej.

Grundfos oferuje wielostopniowe pompy głębinowe SP dla wszystkich rodzajów studni. Pompy Grundfos SP reprezentują "state-of-the-art" konstrukcji hydraulicznych. Zbudowane tak, aby osiągać optymalną sprawność w okresach wysokiego zapotrzebowania, zapewniają niskie koszty długookresowe i wysoką niezawodność działania. Wraz z trwałą pompą uzyskujesz niezawodną, bezusterkową i ciągłą jej pracę, z bardzo długimi, w porównaniu z innymi rozwiązaniami, okresami międzyserwisowymi. Dzięki znakomitej jakości budowy i wykorzystaniu naszych sprawdzonych możliwości w projektowaniu części hydraulicznej pompy Grundfos zapewniają niezawodne, bezawaryjne działanie; a skonstruowane są tak, aby były odporne na zużycie po wpływem piasku.

Ważną kwestią jest optymalizacja obszaru studniowego. Typowe problemy spotykane tutaj mogą polegać na zastosowaniu zbyt dużych lub zbyt małych pomp, obniżaniu się poziomu zwierciadła wody, co wymaga pokonania przez pompy większej wysokości podnoszenia; poza tym mogą wystąpić problemy związane z prędkością przepływu wody oraz ciśnieniem w sieci rurociągów. Wszystko to może skutkować niewydolnością systemu, zwiększonymi kosztami i koniecznością ochrony poziomu wód gruntowych.

Grundfos przygląda się uważnie działaniu całego terenu ujęcia wody za pomocą studni a dzięki zwiększonej sprawności może uzyskiwać oszczędności energii i krótki czas zwrotu inwestycji. Doświadczenie pokazało, że połowa wszystkich oszczędności w zużyciu energii, jakie można uzyskać w zakresie zaopatrzenia w wodę wodociągową, trzeba poszukiwać w obszarze ujęcia wody ze studniami.

Integrując napędy o zmiennej prędkości z podzespołami zabezpieczenia silników, Grundfos może oferować kompletne układy, których elementy są przygotowane do współpracy. Przetwornica częstotliwości CUE reprezentuje jeden z najbardziej wyczerpujących i wszechstronnych typoszeregów zewnętrznych napędów o zmiennej prędkości do zastosowań pompowych, pośród dostępnych obecnie na rynku. W połączeniu z prostym w użyciu zabezpieczeniem silnika MP 204 zapewniamy 24-godzinny monitoring i kontrolę wszystkich istotnych parametrów, takich jak suchobieg lub przeciążenie, dla zapewnienia trwałego działania.

Wraz z umiejętnością zarządzania obszarem ujęcia wody z użyciem studni Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email