Ochrona przeciwpowodziowa (regulacja spływu)

Przegląd

Ograniczenie potencjalnych zniszczeń spowodowanych przez przybrzeżne lub śródlądowe zalanie wymaga systemu pomp, które nie zawiodą w najważniejszym momencie. Stawka jest bardzo duża - począwszy od ochrony ludności, upraw oraz żywego inwentarza, poprzez późniejsze zapobieganie skażeniu i uszkodzeniu infrastruktury, do potencjalnego zagrożenia głodem.

Zapewnienie możliwości kontrolowania wylewów wymaga dokładnego planowania. Zastosowanie symulacji z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) w fazie projektowej pozwala zastosować najrozsądniejsze rozwiązanie wykorzystujące pompy firmy Grundfos, które mogą sprostać wysokim wymaganiom przenoszenia ogromnych ilości wód powierzchniowych lub burzowych przy małej wysokości podnoszenia, w celu ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki portowej lub podobnych zastosowań. Zakres pomp osiowych i diagonalnych firmy Grundfos został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych przepływach i może być instalowany suchy lub mokry.

Zbiorniki burzowe
Zbiorniki burzowe są skutecznym sposobem redukcji szczytowego przepływu i wyrównywania natężenia przepływu wody deszczowej spływającej do kanalizacji. Strategicznie umiejscowione zbiorniki burzowe oznaczają lepsze wykorzystanie istniejącej kanalizacji, pozwalające na inteligentne zarządzanie przepływem wód burzowych i, w ostatecznym rozrachunku, oszczędności na inwestycjach w infrastrukturę. Zbiorniki burzowe mogą być budowane w niemalże każdym rozmiarze i kształcie. Wlot i wylot mogą być zarządzane przez grawitację, system pomp lub przez ich kompinację, w zależności od warunków hydraulicznych systemu.

Grundfos oferuje typoszereg rozwiązań pompowych i sterowniczych, jak również mieszadeł i urządzeń czyszczących, które łącznie zapewniają niezawodne, automatyczne działanie zbiornika wód burzowych. Po zmniejszeniu się obciążenia hydraulicznego i odzyskaniu przepustowości, można ponownie uruchomić przepływ ścieków z pełną wydajnością.

Grundfos posiada pompy, które mogą sobie poradzić z tak trudnymi wymaganiami. Typoszeregi pomp SE/SL, S i KPL/KWM firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych przepływach, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone. Typoszereg akcesoriów firmy Grundfos z czujnikami poziomu pozwala sterować układem pomp tak, aby dostosować ich pracę do możliwych wahań zapotrzebowania. To zapewnia optymalne dostarczanie wód odpadowych do i ze zbiornika burzowego.

Pompy DW firmy Grundfos są solidnymi, przenośnymi i zatapialnymi pompami z pionowym króćcem tłocznym, zaprojektowane do radzenia sobie z odwadnianiem miejsc budowy, wykopów, drenażem budynków oraz podobnymi zastosowaniami, gdzie istnieje zapotrzebowanie na pompowanie wody surowej lub/i pod wysokim ciśnieniem.

Skuteczne mieszanie i czyszczenie zbiorników wyrównawczych jest kluczowe dla zminimalizowania kosztów eksploatacji i uniknięcia problemów z przykrymi zapachami. Typoszereg hydroeżektorów RainJet firmy Grundfos został zaprojektowany specjalnie do tego celu, i charakteryzuje się mocną budową oraz prostym serwisem i konserwacją. Hydroeżektory RainJet mogą pracować samodzielnie lub z mocnym i trwałym mieszadłem szybkoobrotowym AMD.

Sterowanie i monitorowanie
Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Firma Grundfos dostarcza układy rozruchowe pomp i zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości obrotowej (Grundfos CUE), sterowniki dedykowane (Dedicated Controls) do łatwego sterowania funkcjonalnościami pompy, oraz oparty na internecie system zdalnego zarządzania (Grundfos Remote Management) z łatwym w obsłudze interfejsem SCADA.

Systemy monitoringu i kontroli firmy Grundfos zawierają w sobie interfejsy komunikacyjne plug-and-play (podłącz i używaj), które są kompatybilne z 95% standardów komunikacyjnych dostępnych na rynku. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji, poprzez gospodarkę częściami zamiennymi, do zapewnienia optymalnej pracy.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email